اثربخشی دوز تقویتی واکسن کرونا در مقابله با اومیکرون

تحقیقات جدید محققان بریتانیایی تأیید می‌کند که دوز سوم واکسن کووید 19 می‌تواند سویه اومیکرون را خنثی کند.

 در این مطالعه، محققان 920 نمونه خون از 364 کارمند مراقبت‌های بهداشتی را در مرکز تحقیقات بیومدیکال لندن تجزیه و تحلیل کردند. محققان مشاهده کردند افرادی که تنها دو دوز از واکسن‌های کووید 19 را دریافت کرده بودند، در برابر نوع اومیکرون نسبت به انواع آلفا و دلتا محافظت کمتری داشتند. سطح آنتی بادی در سه ماه اول پس از دوز دوم کاهش یافت، اما دوز سوم (تقویت کننده) سطح آنتی بادی‌ها را به حدی افزایش داد که با سویه اومیکرون مقابله می‌کنند. افرادی که هر سه دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند، سطح آنتی بادی علیه اومیکرون پس از نوبت سوم مشابه با سطح آنتی بادی علیه دلتا پس از دو نوبت بود. محققان دریافتند به طور کلی، سطح آنتی بادی در برابر اومیکرون پس از سه دوز تقریباً 2.5 برابر بیشتر از پس از دو دوز بود. به گفته محققان، سطوح آنتی بادی به تنهایی اثربخشی واکسن را پیش بینی نمی‌کنند، اما نشانگر خوبی برای محافظت در برابر کووید 19 شدید و بستری شدن در بیمارستان است. محققان خاطرنشان کردند این سویه جدید می‌تواند بر قدرت ایمنی ایجاد شده توسط دو دوز واکسن غلبه کند، اما خوشبختانه بعد از دریافت دوز سوم، فعالیت خنثی کننده در اکثریت قریب به اتفاق افراد قوی است. دوز سوم سیستم دفاعی ما را بالاتر می‌برد و برای ویروس سخت‌تر است که باعث کووید 19 شدید شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/03
تعداد بازدید: 203