کاهش خطر91 درصدی اومیکرون در مقایسه با دلتا

محققان می گویند افرادی که به سویه اومیکرون مبتلا می شوند در مقایسه با افراد مبتلا به سویه دلتا، به مراتب کمتر در بیمارستان بستری می شوند .

 تحقیقات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که احتمال بستری شدن در بیمارستان یا مرگ ناشی از سویه اومیکرون کووید 19 نسبت به سویه دلتا بسیار کمتر است. کارشناسان می‌گویند افرادی که واکسینه نشده‌اند ممکن است با خطرات بسیار بیشتری نسبت به افرادی که واکسینه شده‌اند مواجه باشند. آنها خاطرنشان کردند که به نظر می‌رسد واکسن‌های کووید 19 در برابر سویه دلتا مؤثرتر از اومیکرون هستند. نتایج یک مطالعه قبلی در تکزاس نیز ارتباط بین موارد ابتلاء به اومیکرون، بیماری با شدت کمتر و کاهش نرخ بستری شدن در بیمارستان را نشان داد. تحقیقات آژانس امنیت سلامت بریتانیا نیز به این نتیجه رسید که خطر ابتلاء به سویه اومیکرون که منجر به مراجعه به اورژانس یا بستری شدن در بیمارستان شود تقریباً نصف نوع دلتا است. این مطالعه همچنین نشان داد که در حالی که واکسیناسیون در برابر اومیکرون نسبت به دلتا کمتر مؤثر است، افرادی که کاملاً واکسینه شده‌اند هنوز 81 درصد کمتر از افراد واکسینه نشده در بیمارستان بستری می‌شوند. دکتر «کی سی راندلو»، عضو تیم تحقیق، در این باره اظهار کرد که اومیکرون نسبت به سویه وحشی اولیه کووید 19 و گونه‌های قبلی کمتر خطرناک است. مطالعه کالیفرنیا شامل تقریباً 70 هزار بیمار کرونایی بود که نشان داد افراد مبتلا به سویه اومیکرون، 91 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری هستند. همچنین پذیرش در ICU بیمارستان در میان افراد مبتلا به اومیکرون به میزان 74 درصد کمتر بود. خطر بستری شدن در بیمارستان برای بیماران اومیکرون در مقایسه با بیماران دلتا تقریباً نصف بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/02
تعداد بازدید: 219