کروناویروس احتمالا بوسیله شیر مادر منتقل نمی‌شود

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که کروناویروس احتمالا از طریق شیر مادر مبتلا به کووید-19 به نوزادانشان منتقل نمی‌شود.

  پژوهشگران آمریکایی در دانشگاه کالیفرنیای لوس‌آنجلس که این بررسی را انجام داده‌اند، هیچ شاهدی پیدا نکردند که شیر مادران مبتلا به کوووید-19 حاوی مواد ژنتیکی سرایت‌دهنده کروناویروس باشد و همچنین هیچ شواهد بالینی درباره مبتلا شدن نوزادان به عفونت پیدا نکردند. به گفته این پژوهشگران، با توجه به این یافته‌ها به نظر می‌رسد شیردهی مادر مبتلا به کرونا به نوزادش خطری برای او ایجاد نمی‌کند. این پژوهشگران نمونه‌های اهداشده بوسیله 110 مادر شیرده در فاصله مارس تا سپتامبر 2020 را آنالیز کردند. 65 نفر از این زنان آزمایش مثبت کووید داشتند؛ 9 نفرشان علامت‌دار بودند، اما آزمایششان منفی بود و 36 نفرشان علامت‌دار بودند، اما آزمایش نشده بودند. ماده ژنتیکی یا RNA کروناویروس جدید یا «سارس-کوو-2» در شیر هفت نفر از زنان دارای عفونت ثابت‌شده یا علامت‌دار یافت شد. نمونه دومی گرفته شده از این زنان در فاصله 1و97 روز بعد حاوی ماده ژنتیکی ویروس نبود. اما در هیچکدام از این هفت نمونه از شیر و در هیچکدام از زنان دیگر در این بررسی ، ذرات ویروسی تکثیریابنده که باعث سرایت بیماری می‌شوند، یافت نشد. همچنین شواهد بالینی عفونت در نوزدان هفت مادری که مواد ژنتیکی ویروس را در شیرشان داشتند، یافت نشد. البته این پژوهشگران یادآور شدند که بررسی‌شان کوچک است و ممکن است همه عوامل بالقوه‌ای را که می‌تواند در وجود کروناویروس را در شیر مادر تاثیر داشته باشند، در نظر نگرفته باشند. اما به گفته آنها، این بزرگترین بررسی تا به حال درباره انتقال احتمالی کرونا از طریق شیر مادر است و شواهدی در تایید این موضوع به دست می‌دهد که مادران با عفونت تاییدشده یا مشکوک کرونا نوزادانشان را مبتلا نمی‌کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/30
تعداد بازدید: 260