محافظت ناکافی دوز چهارم واکسن در برابر اُمیکرون

یک بررسی مقدماتی نشان می‌دهد تزریق دوز چهارم یادآور واکسن کرونا احتمالا محافظت کافی در برابر سویه بسیار واگیر اُمیکرون ایجاد نمی‌کند.

 بررسی که بوسیله پژوهشگران مرکز پزشکی شبا در اسرائیل انجام شده است، نشان داد دوز چهارم یادآور واکسن‌های فایزر یا مدرنا باعث افزایش آنتی‌بادی‌ها به میزان حتی بالاتری نسبت به دوز سوم می‌شود، اما احتمالا این میزان افزایش به حدی نمی‌شود که باعث محافظت در برابر سویه اُمیکرون شود. این پژوهشگران می‌گویند دوز چهارم واکسن حفاظتی عالی در برابر سویه‌های آلفا و دلتا ایجاد می‌کرد، اما حفاظت آن در برابر سویه اُمیکرون کافی نبود. اگر یافته‌های این بررسی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، ثابت شود، باعث تقویت درخواست‌ها برای ساختن‌ گونه‌های جدید واکسن کرونا می‌شود. شرکت‌های فایزر و بیونتک قبلا اعلام کرده‌اند یک واکسن اختصاصی سویه اُمیکرون را در دست تولید دارند. این بررسی در 154 نفر که دوز چهارم واکسن یادآور فایزر و 120 نفر که دوز چهارم واکسن یادآور مدرنا دریافت کرده بودند، انجام شد. این افراد با یک گروه کنترل یا شاهد مقایسه شدند که سه دوز واکسن فایزر دریافت کرده بودند. به گفته این پژوهشگران در افرادی که دوز چهارم واکسن را دریافت کرده بودند، شمار موارد عفونت نسبت به گروه شاهد اندکی کاهش یافته بود، اما باز هم موارد زیادی از عفونت با سویه اُمیکرون رخ داد. اسرائیل قبلا به 45 درصد جمعیتش دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده است، اما با این وجود با افزایش موارد عفونت با اُمیکرون روبرو بوده است. البته شمار مرگ‌های ناشی از کرونا در آن پایین باقی مانده است.

ریحانه مقتدری-واحد تحقیق و توسعه آزمایبشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/29
تعداد بازدید: 214