واگیری کرونای اُمیکرون در چه زمانی رخ می‌دهد؟

اده‌های مقدماتی نشان می‌دهند که افراد مبتلا به سویه اُمیکرون کرونا احتمالا زودتر نسبت به سویه‌های قبلی و در طول یک روز پس از عفونت می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند.

گرچه هنوز دقیقا معلوم نیست که افراد مبتلا به کرونای اُمیکرون از چه زمانی می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند، اما ظاهرا واگیر شدن آنها زودتر رخ می‌دهد. داده‌های مقدماتی نشان می‌دهند که افراد مبتلا به سویه اُمیکرون کرونا احتمالا زودتر نسبت به سویه‌های قبلی و در طول یک روز پس از عفونت می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. به عبارت دیگر، پنجره زمانی میان عفونت فرد و سرایت‌دهندگی او در مورد کرونای اُمیکرون کوتاه‌تر است. علت این است که ظاهرا اُمیکرون سریع‌تر از سویه‌های قبلی یعنی به طور میانگین حدود سه روز پس از عفونت باعث ایجاد علائم در مبتلایان می‌شود.بنابراین با توجه به اطلاعات قبلی درباره شروع انتقال ویروس پیش از علامت دار شدن، سرایت اُمیکرون به دیگران می‌تواند یک روز پس از عفونت رخ دهد. افراد مبتلا به سویه‌های قبلی کروناویروس دو تا چهار روز پس از عفونت می‌توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند و برای یکی دو روز پس از علامت‌دار شدن این واگیردار بودن ادامه پیدا می‌کند. این دوره کمون یا پنهانی کوتاه‌تر (فاصله کمتر میان عفونت و علامت‌دار شدن) در سویه اُمیکرون همچنین می‌تواند به توضیح انتشار سریع این سویه جدید کرونا هم کمک کند. با توجه به این دوره پنهانی کوتاه‌تر اُمیکرون می‌توانید سه روز پس از قرارگیری در معرض ویروس آزمایش کرونا بدهید. شمار زیادی از افراد دچار عفونت در این هنگام آزمایش مثبت پیدا خواهند کرد. به این ترتیب، در مدت کوتاهتری نسبت به سایر سویه‌ها می‌توان افراد دچار عفونت را شناسایی کرد. در صورت منفی بودن آزمایش، می‌توان برای اطمینان آزمایش را در روز پنجم هم تکرار کرد. تست‌هایی که در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، از تست‌های سریع خانگی حساس‌تر هستند، بنابراین با احتمال بیشتری می‌توانند در روز سوم پس از قرارگیری در معرض ویروس در صورت ایجاد عفونت، آن را شناسایی کنند. افرادی که اصلا علامت‌دار نمی‌شوند، اصولا میزان‌های ویروسی بسیار کمتری در بدنشان دارند، بنابراین با اطمینان کمتری می‌توان گفت در چه زمانی واگیر می‌شوند. با این وجود همه افرادی که آزمایش مثبت دارند، حتی اگر بی‌علامت باشند، باید خود را ایزوله کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/23
تعداد بازدید: 196