ایمنی 2 دوز واکسن کرونا بعد از 6 ماه نصف می شود

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ابراهیم قادری ، اظهار کرد ایمنی  2دوز واکسن کرونا بعد از حدود 6 ماه نصف می شود.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ابراهیم قادری ، اظهار کرد ایمنی 2 دوز واکسن کرونا بعد از حدود 6 ماه نصف می شود. تا کنون 10 میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند که پوشش بسیار کمی است. وقتی ویروس جدیدی وارد زندگی ما می‌شود، برای رسیدن به تعادل، دو راه پیش روی ما قرار دارد. نخست، اینکه باعث افزایش بیماری می‌شود که می‌تواند با مشکلات زیادی همراه است و راهکار دوم، این است که واکسن بزنیم تا در مقابل بیماری ایمن شویم. ایمنی بدن با تزریق 2 دوز واکسن کرونا بعد از گذشت حدود 6 ماه به نصف تقلیل می‌یابد و لازم است دوز سوم تزریق شود. دوز سوم به مثابه دوز تقویتی نیست و لازم است برای افزایش ایمنی بدن در مقابل سویه اومیکرون، تزریق شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/22
تعداد بازدید: 211