ایمنی سلولی ناشی از سرماخوردگی می‌تواند در برابر کرونا حفاظت ایجاد کند

یک بررسی جدید نشان می‌دهد ایمنی سلولی ناشی از سرماخوردگی ناشی از کروناویروس‌های قدیمی می‌تواند در برابر بیماری کووید-19ناشی از کروناویروس جدید هم حفاظت ایجاد کند.

 پژوهشگران ایمپریال کالج لندن می‌گویند یافته‌هایشان می‌تواند به ساختن نسل دوم واکسن‌های محاظت‌کننده در برابر کووید-19 یاری برساند. بیماری سرماخوردگی به علت 200 ویروس متفاوت ممکن است ایجاد شود و چهار ویروس از خانواده کروناویروس‌ها هم عامل سرماخوردگی هستند. بنابراین سوال مطرح است که آیا ایمنی ناشی از سرماخوردگی‌ها به علت این کروناویروس‌ها می‌تواند به حفاظت در برابر کروناویروس جدید عامل کووید-19 کمک کند یا نه. ایمنی در مقابل کووید-19 تصویر پیچیده‌ای دارد و شواهدی وجود دارد که میزان‌های آنتی‌بادی ضد کروناویروس شش ماه پس از واکسیناسیون افت می‌کند. در عین حال به نظر می‌رسد شاخه دیگر پاسخ ایمنی یعنی ایمنی سلولی که بوسیله سلول‌های T ایجاد می‌شود، نقشی مهم در ایجاد حفاظت ایجاد می‌کند. سلول‌های T نوعی از سلول‌های سفید خونی هستند که به حفاظت بدن در برابر عفونت کمک می‌کنند.  این بررسی در سپتامبر 2020 انجام شد، یعنی هنگامی که اغلب افراد در انگلیس هنوز به کرونا مبتلا نشده بودند. این بررسی شامل 52 نفر می‌شد که تماس با افراد مبتلا به کووید قرار گرفته بودند. این افراد در آغاز و چهار تا هفت روز بعد آزمایش PCR داده بودند تا معلوم شود آیا دچار عفونت شده‌اند یا نه. 26 نفر از این افراد مبتلا به کووید تشخیص داده شدند و 26 نفر دیگر از کووید در امان ماندند. سپس نمونه‌های خونی این 52 نفر در طول شش روز از قرارگیری در معرض ویروس گرفته شدند تا از لحاظ میزان سلول‌های T از قبل موجود ناشی از سرماخوردگی‌ها که با پروتئین‌های کروناویروس عامل کووید-19 «واکنش متقاطع» دارند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که در 26 نفری که از کووید در امان ماندند، در مقایسه با 26 نفری که دچار کووید شدند، میزان‌های بالاتری از  این سلول‌های T با واکنش متقاطع وجود دارد.به گفته این پژوهشگران این سلول‌های T پروتئین‌های داخلی کروناویروس جدید عامل کووید را مورد حمله قرار می‌دهد، نه پروتئین‌های شاخکی یا اسپایک را که در سطح ویروس قرار دارند.
واکسن‌های فعلی کرونا باعث واکنش ایمنی نسبت به این پروتئین‌های داخلی نمی‌شوند. این پژوهشگران می‌گویند این بررسی آشکارترین شواهد تا به حال در این باره فراهم می‌کند که سلول‌های T فعال‌شده بوسیله کروناویروس‌های عامل سرماخوردگی می‌توانند اثر محافظتی در برابر کروناویروس جدید عامل کووید-19 هم ایجاد کنند. از طرف دیگر به گفته آنها، با توجه به اینکه این سلول‌های T با حمله به پروتئین‌های داخلی کروناویروس جدید که کمتر جهش پیدا می‌کنند، این حفاظت را ایجاد کرده‌اند، این امکان مطرح می‌شود که در آینده واکسن‌های جدیدی بر مبنای این پروتئین‌ها ساخته شود. این واکسن‌های جدید با فعال کردن پاسخ ایمنی ناشی از سلول‌های T با اثر حفاظتی گسترده می‌توانند باعث ایجاد مصونیت نسبت به سویه‌های فعلی و آینده کروناویروس شوند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/21
تعداد بازدید: 223