واکسن جدید پاستوکوواد

انستیتو پاستور ایران می‌گوید نخستین واکسن ایرانی کرونا بر پایه آدنوویروس به نام «پاستوکوواد» با موفقیت مراحل مطالعات حیوانی را پشت سر گذاشته است.

 طلیعه صابونی، مسئول فنی محلول های تزریقی و واکسن انستیتو پاستور ایران اظهار کرد مطالعات پیش بالینی این واکسن در کشور انجام شده و مدارک آن، برای بررسی به سازمان غذا و دارو ارسال شده است. این واکسن ایرانی در روزهای آینده، پس از اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو وارد کارآزمایی بالینی می شود. این واکسن کاملا ایرانی برپایه آدنو ویروس طراحی و تولید می شود و تمام مطالعات آن اعم از حیوانی و انسانی در کشور صورت می‌گیرد.کلمه پاستو از پاستور، کو از کووید و آد نیز از آدنوویروس گرفته شده است. آدنوویروس‌ها خانواده‌ای از ویروس های دارای DNA دو رشته‌ای خطی هستند که باعث سرماخوردگی می‌شوند. در این فناوری از یک آدنوویروس ایجادکننده سرماخوردگی که به گونه‌ای مهندسی شده است که نمی‌تواند تکثیر شود، به عنوان «وکتور ویروسی» یا «ناقل ویروسی» استفاده می‌شود. این آدنوویروس ژن پروتئین شاخکی یا گل‌میخی کروناویروس به درون سلول عضلانی بدن انسان منتقل می‌کند تا پاسخ ایمنی بدن بر ضد این پروتئین برانگیخته شود و محافظت در برابر کروناویروس ایجاد شود. واکسن آکسفورد-آسترازنکا نیز همین فناوری «ناقل ویروسی» یا «وکتور ویروسی» برای ایجاد ایمنی در مقابل کروناویروس استفاده می‌کند. انستیتو پاستور ایران قبلا با همکاری انستیتو فینلای کوبا یک واکسن کرونای پروتئین‌پایه برای کروناویروس را به نام «پاستوکووک» با موفقیت آزمایش و تولید کرده بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/21
تعداد بازدید: 450