تاثیر ۸۸ درصدی دوز تقویتی کرونا در مقابله با اومیکرون

اگرچه مشخص شده است که سویه اومیکرون کووید از واکسن دوری می‌کند، اما دو مطالعه جدید نشان داد که دوز سوم تقویت کننده اثربخشی واکسن‌ها را تا88درصد افزایش می‌دهد.

 مطالعات انجام شده توسط آژانس امنیت سلامت بریتانیا، کاهش قابل توجهی را در خطر بستری شدن در بیمارستان ناشی از ابتلاء به اومیکرون پس از سه دوز واکسن در مقایسه با افرادی که واکسینه نشده بودند، نشان داد. اولین مطالعه نشان داد که خطر بستری شدن در بیمارستان پس از سه دوز در مقایسه با موارد واکسینه نشده مبتلا به اومیکرون، 81 درصد کمتر است. مطالعات قبلی نشان می‌دهد که اثربخشی واکسن در برابر بیماری علامت‌دار همچنان برای اومیکرون کمتر از دلتا است و 10 هفته پس از دوز سوم کاهش می‌یابد. در مطالعه دوم، محققان موارد علامت دار را با داده‌های بستری شدن در بیمارستان مرتبط کردند. آنها دریافتند که پس از سه دوز واکسن، خطر بستری شدن در بیمارستان برای یک مورد علامت دار شناسایی شده با اومیکرون در مقایسه با افراد مشابه مبتلا به اومیکرون که واکسینه نشده بودند، 68 درصد کاهش می‌یابد. اریک توپول، عضو تیم تحقیق، اظهار کرد اثربخشی واکسن از 52 درصد (به دلیل کاهش 2 دوز پس از 6 ماه) به 88 درصد پس از نوبت سوم افزایش یافت. به گفته این محقق، اگرچه کاهش در اثربخشی در برابر بیماری علامت دار دیده می‌شود، اما داده‌های کافی برای ارزیابی مدت زمان محافظت در برابر بستری شدن در بیمارستان وجود ندارد که انتظار می‌رود مدت طولانی‌تری باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/21
تعداد بازدید: 257