میزان غیرعادی هورمون تیروئید در بارداری

مطالعات نشان می دهد میزان غیرطبیعی هورمون تیروئید در دوران بارداری ممکن است خطر مشکلات رفتاری در پسران پیش دبستانی را افزایش دهد.

 هورمون‌های تیروئید برای رشد طبیعی مغز و سیستم عصبی کودک بسیار مهم هستند. در طول سه ماهه اول بارداری، کودک به تأمین هورمون تیروئید مادرش که از طریق جفت وارد می‌شود، وابسته است. سطح هورمون‌های تیروئید مادر، از جمله هورمون محرک تیروئید (TSH) و تیروکسین آزاد4 FT،در دوران بارداری تغییر می‌کنند، و میزان بالا و پایین هورمون تیروئید مادر می‌تواند بر رشد رفتاری کودکان تأثیر بگذارد. دکتر هوانگ از دانشگاه پزشکی آنهویی چین، اظهار کرد یافته های ما اهمیت نظارت و مدیریت دقیق عملکرد تیروئید مادر در دوران بارداری را برجسته می‌کند. این تحقیق دیدگاه جدیدی را در مداخله زودهنگام در مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان ارائه می‌دهد. محققان 1860 جفت از مادران و فرزندانشان را در چین مورد مطالعه قرار دادند. آنها بارها سطح هورمون تیروئید را در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری اندازه گیری کردند. محققان وقتی بچه‌ها 4 ساله بودند خانواده‌ها را تحت نظر داشتند و از آنها خواستند یک لیست برای ارزیابی مشکلات رفتاری آنها پر کنند. یافته‌ها نشان داد پسرانی که از مادرانی با میزان هورمون تیروئید بالا در دوران بارداری متولد می‌شوند، بیشتر در معرض گوشه گیری، مشکلات رفتاری و اضطراب یا افسردگی هستند. میزان متوسط و پایین هورمون تیروئید با رفتار پرخاشگرانه در پسران پیش دبستانی مرتبط بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/20
تعداد بازدید: 766