احتمال ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن کووید 19 در پاییز آینده

محققان می گویند ممکن است تا پاییز سال آینده برای اکثر افراد به دلیل احتمال کاهش ایمنی، چهارمین واکسن کووید مورد نیاز باشد.

 محققان معتقدند اثربخشی دوز بوستر واکسن کووید احتمالاً در طی چند ماه کاهش می‌یابد، مشابه آنچه که در دو دوز اول اتفاق افتاد. استفان بانسل، سرپرست تیم تحقیق، اظهار کرد در پاییز سال 2022 و بعد از آن به دوز تقویتی نیاز خواهیم داشت. ما معتقدیم این ویروس از بین نمی‌رود. ما باید با آن زندگی کنیم. داده های اولیه یک مطالعه نشان داده است که تزریق واکسن تقویتی کووید 50 میکروگرمی مجاز فعلی، آنتی بادی هایی را که عفونت اومیکرون را مهار می کنند 37 برابر افزایش می دهد. حال دوز تقویت کننده 100 میکروگرمی این آنتی بادی ها را 83 برابر افزایش داد. همچنین این مطالعه نشان داد که قدرت تزریق دوز بوستر پس از حدود چهار هفته شروع به کاهش می کند. دوزهای تقویت کننده 55 تا 70 درصد در پیشگیری از عفونت در هفته های پنجم تا نهم و 40 تا 50 درصد 10 هفته پس از دریافت واکسن موثر هستند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/19
تعداد بازدید: 406