دوز چهارم واکسن کرونا

مطالعه اولیه محققان نشان داده است که چهارمین دوز واکسن کووید 19 تنها یک هفته پس از تزریق واکسن، آنتی بادی ها را 5 برابر افزایش می دهد.

 مطالعه اولیه محققان نشان داده است که چهارمین دوز واکسن کووید 19 تنها یک هفته پس از تزریق واکسن، آنتی بادی ها را  5 برابر افزایش می دهد. به گفته محققان، نتایج اولیه نشان می‌دهد که دوز چهارم واکسن کووید 19 به اندازه دوز سوم بی‌خطر است. محققان معتقدند افزایش آنتی بادی‌ها پس از دوز چهارم نشان می‌دهد که دوز چهارم تا حد زیادی از افراد واکسینه‌شده، در برابر عفونت و در برابر علائم شدید محافظت می‌کند.با افزایش جدید موارد ناشی از سویه اومیکرون، محققان معتقدند تزریق دوز چهارم برای افراد بالای60 سال لازم باشد. به گفته محققان، این سویه بسیار مسری است و بهترین پاسخ به آن، واکسن است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/18
تعداد بازدید: 270