اهمیت واکسیناسیون کودکان در مقابل ویروس کرونا

نتایج دو مطالعه بر اهمیت واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس کرونا برای جلوگیری از بیماری‌های جدی و بستری شدن در بیمارستان تأکید دارد.

 در یک مطالعه، محققان دریافتند که مشکلات جدی در میان کودکانی که واکسن کووید 19 را دریافت کرده بودند، نادر است. در مطالعه دیگری، محققان صدها مورد بستری شدن کودکان در بیمارستان را از تابستان بررسی کردند و دریافتند که تقریباً همه کودکانی که مبتلا به کووید 19 شدید شده‌اند، به طور کامل واکسینه نشده بودند. به گفته محققان، این مطالعه نشان می‌دهد که کودکان واکسینه نشده بستری شده در بیمارستان به خاطر کووید 19 ممکن است بیماری شدیدی را تجربه کنند و اهمیت واکسیناسیون همه کودکان واجد شرایط را برای ایجاد حفاظت فردی و محافظت از کسانی که هنوز واجد شرایط واکسینه شدن نیستند، تقویت می‌کند. به گفته محققان، تاکنون نزدیک به 9 میلیون دوز واکسن کووید 19 به افراد 5 تا 11 ساله در ایالات متحده تزریق شده و گزارش‌های بسیار کمی از مشکلات جدی در این زمینه دریافت شده است. محققان گزارش‌های دریافت‌شده از پزشکان و مردم، از جمله پاسخ‌های نظرسنجی از والدین حدود 43 هزار کودک 5 تا 11 ساله را ارزیابی کردند. بسیاری از کودکان وقایع غیر مهم مانند درد در محل تزریق، خستگی یا سردرد را به خصوص پس از دوز دوم گزارش کردند. از میان بیش از 4100 گزارش عوارض جانبی دریافت شده، 100 مورد مربوط به رویدادهای جدی بود که شایع‌ترین آنها تب یا استفراغ بود. تنها 11 گزارش تأیید شده از میوکاردیت یا التهاب عضله قلب به عنوان یک عارضه جانبی نادر واکسن در بین پسران و مردان بین 12 تا 29 سال ذکر شده است. همچنین دو مورد مرگ هم در دو دختر 5 و 6 ساله گزارش شده که از قبل، دارای بیماری‌های زمینه‌ای مزمن بودند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/13
تعداد بازدید: 1311