کرونا چگونه به کلیه ها آسیب می زند؟

پژوهشگران در جدیترین تحقیقات خود دریافتند که ویروس کرونا به طور مستقل از سیستم ایمنی بدن، باعث آسیب مستقیم سلولی در کلیه‌ ها شده و بافتی موسوم به اسکار را در این بخش ایجاد می کند.

 اگرچه مطالعات پیشین نشان می‌ دادند که کووید 19می ‌تواند به کلیه‌ های بیمار آسیب برساند اما تأثیر دقیق این ویروس بر آنها تا کنون نامشخص بوده است. تیمی از دانشمندان آلمانی و هلندی دریافتند که کووید 19باعث آسیب مستقیم سلولی در کلیه‌ ها شده و به ایجاد بافت اسکار کمک می‌ کند. بافت اسکار در واقع اثر برجای ‌مانده از التیام زخمی است که بافت های آسیب ‌دیده آن به‌ طور کامل بازسازی ‌نشده و بافت همبند جای آنها را گرفته باشد. فیبروز کلیه یا اسکار، یک پیامد طولانی مدت جدی است که می تواند تقریباً پس از هر گونه آسیب به کلیه رخ داده و با عملکرد کلیه مرتبط است. پژوهشگران بیمارستان آموزشی آخن (Aachen) و مرکز پزشکی دانشگاه رادبود در هلند بافت‌های کلیه را در میان بیماران مبتلا به کرونای بستری درICU ، سایر بیماران بستری در بیمارستان برای یک مشکل ریوی غیر مرتبط با کووید با یک گروه از افراد سالم ارزیابی و مقایسه کردند. نتایج نشان می دهد که بافت کلیه بیماران کووید 19بیشتر از سایرین، بافت اسکار داشته اند. مرحله اول تحقیقات به وضوح نشان داد که کووید 19به کلیه ها آسیب می رساند. در مرحله بعد، محققان تصمیم گرفتند تا تعیین کنند ویروس چگونه این کار را انجام می دهد. بسیاری از مطالعات اخیر نشان می ‌دهند که برخی از علائم شدیدتر کووید 19به دلیل واکنش بیش از حد پاسخ ایمنی بدن و التهاب بیش از حد، ظاهر می‌ شوند، نه در اثر خود ویروس کرونا. آیا این موضوع برای کلیه ها نیز صدق می کند یا کووید 19مستقیماً به این اندام ها آسیب وارد می کند؟  این تیم یک سری از کلیه های کوچک به نام ارگانوئیدها را با کشت آنها در یک محیط آزمایشگاهی ایجاد کردند که با استفاده از سلول‌ های بنیادی توسعه یافته ‌اند و دارای سلول‌ های مختلف کلیه به جز سلول‌ های ایمنی هستند. محققان هر ارگانوئید را با کووید 19آلوده کرده و به تیم اجازه دادند، تأثیر مستقیم ویروس بر سلول‌ های کلیه را مشاهده کنند. یک بار دیگر، دانشمندان با اسکار ارگانوئیدی کلیه و همچنین سیگنال های همراهی که به فرآیند اسکار کمک می کند، برخورد کردند. جیتسکه یانسن (Jitske Jansen) از پژوهشگران این پروژه تحقیقاتی در این رابطه اظهار کرد یافته ها نشان می ‌دهد که قطعا ویروس کرونا، نه التهاب یا هر گونه اثرات سیستماتیک دیگر، مسئول آسیب کلیوی مشاهده ‌شده در بیماران کرونایی است. به طور کامل اثرات مخرب ناشی از ویروس کرونا در کلیه ها بررسی شدند. ارگانوئیدهای کلیه آلوده نشان می دهند که ویروس به طور مستقیم و مستقل از سیستم ایمنی باعث آسیب سلولی می شود. این یافته نشان دهنده اثرات مضری است که ویروس کرونا می ‌تواند در بدن داشته باشد. کاترینا ریمر (Katharina Reimer)، از دیگر محققان این پروژه تاکید می کند که مطالعات طولانی مدت، بینش های بیشتری را در مورد آسیب شناسی های مرتبط با کلیه ناشی از ویروس کرونا ارائه خواهد کرد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/09
تعداد بازدید: 396