واکسن مناسب دوز سوم چیست؟

برای محافظت در مقابل اومیکرون نیازمند این هستیم که سیستم ایمنی را مجدد تحریک کنیم

دکترمحسن زهرایی رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت اظهار کرد برای محافظت در مقابل اومیکرون نیازمند این هستیم که سیستم ایمنی را مجدد تحریک کنیم . افراد 18 سال به بالا که سه ماه از نوبت دوم تزریق واکسن آنان گذشته برای دریافت دوز سوم به پایگاه ها مراجعه کنند. توصیه می‌شود افرادی که تاکنون سینوفارم، برکت و بهارات دریافت کردند، برای دوز سوم هم از همین واکسن ها استفاده کنند و کسانی که آسترازنکا و اسپوتنیک زدند از واکسن مشابه یا پاستوووک پلاس استفاده کنند. به مردم فقط میگوییم واکسن بزنند و ذهن خود را درگیر نوع واکسن نکنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/09
تعداد بازدید: 312