اُمیکرون نمی‌تواند از خط دوم دفاعی بدن عبور کند

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که بخش اصلی خط دوم دفاعی دستگاه ایمنی بدن یعنی سلول‌های T کارآمدی بالایی در شناسایی و حمله به سویه‌ی اُمیکرون کرونا دارد.

 بررسی‌های پیشین نشان داده‌اند که جهش‌های سویه‌ی اُمیکرون کرونا به گریز از آنتی‌بادی‌ها، خط اول پاسخ دفاعی بدن در مقابل عفونت کمک می‌کنند. اما تصور پژوهشگران این بوده است که سایر اجزای پاسخ دفاعی دستگاه ایمنی هنوز می‌توانند اُمیکرون را هدف قرار دهند ، اما تا به حال شاهدی در این باره نداشتند . اکنون پژوهشگران در آفریقای جنوبی در یک بررسی آزمایشگاهی نسخه‌های از کروناویروس را در معرض سلول‌های T به دست آمده از گروهی داوطلبان قرار دادند که واکسن‌های جانسون اند جانسون یا فایزر/بیونتک را دریافت کرده بودند یا واکسینه نشده بودند، اما سابقه عفونت با سویه‌های قبلی کروناویروس را داشتند . این پژوهشگران اظهار کردند با وجود جهش‌های فراوان سویه‌ی اُمیکرون و کاهش حساسیت آن به آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده، پاسخ سلول‌ T القاء شده بوسیله واکسیناسیون یا عفونت طبیعی در اکثریت موارد توانایی شناسایی سویه‌ اُمیکرون کرونا را هم داشت. به گفته این پژوهشگران، ایمنی به خوبی حفظ ‌شده ناشی از سلول T در مقابل اُمیکرون احتمالا در حفاظت افراد در برابر کووید-19 شدید نقش دارد و این شاهدی در حمایت از تصور اولیه پزشکان آفریقای جنوبی است که اغلب بیماران دچار عفونت اُمیکرون به بیماری شدید مبتلا نمی‌شوند. حرف T در سلول‌های T مخفف کلمه «تیموس» است، یک اندام لنفاوی در بدن که این سلول‌ها مراحل انتهای تکاملشان را در آن می‌گذرانند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/09
تعداد بازدید: 200