چگونه واکسن آسترازنکا در برابر اُمیکرون مقاوم خواهد بود؟

نتایج تحقیق جدید دانشگاه آکسفورد نشان داد که دوز تقویت‌کننده کووید 19واکسن آسترازنکا در برابر اُمیکرون موثر است.

 پژوهشگران با تزریق دوز تقویت‌کننده به‌ طور قابل‌ توجهی سطح آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده علیه سویه اُمیکرون را افزایش می‌دهند. پژوهش شامل ۴۱ نفر بود که سه دوز واکس‌زوریا(واکسن آسترازنکا) دریافت کرده بودند. پژوهشگران نمونه‌های خون گرفته شده از افراد آلوده به کووید 19 و افرادی را که با ۲ دوز و یک تقویت‌کننده به‌ عنوان دوز سوم واکسینه شده بودند را تجزیه و تحلیل کردند. همچنین کسانی که ابتلا به سویه های متفاوت کووید 19 را گزارش کرده بودند نیز در این تحقیق حضور داشتند. پژوهشگران سطوح آنتی‌بادی را در نمونه‌های خون افرادی که ۲ دوز واکسن کووید 19 و نمونه‌هایی از افرادی که دوز سوم دریافت کردند را مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که پس از تزریق دوز تقویت‌کننده سطح آنتی‌بادی علیه اُمیکرون بیشتر از میزان آنتی‌بادی در افرادی بود که به کووید 19 آلوده شده‌ و به‌ طور طبیعی از آن بهبود یافته‌اند. طبق این نتایج سطح خنثی‌سازی آنتی‌بادی‌ها پس از تزریق سومین دوز به شدت افزایش یافت. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد سرم‌هایی که یک ماه پس از دریافت واکسن تقویت‌کننده به‌ عنوان دوز سوم از افراد به‌ دست می‌آید، می‌تواند سویه اُمیکرون را یک ماه پس از تزریق دوز دوم در برابر سویه دلتا خنثی کند. نتایج چندین مطالعه نشان داده که دوزهای تقویت‌کننده واکسن‌ها علیه سویه اُمیکرون کارایی دارد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/06
تعداد بازدید: 301