واکسن نزده ها و بازماندگان دلتا در مقابل اومیکرون ایمن نیستند

افرادی که واکسینه نشده‌اند اما قبلاً به نوع دلتا کووید مبتلا شده‌اند ممکن است محافظت بسیار کمی در برابر سویه اومیکرون جدید واکسن‌گریز داشته باشند.

 بر اساس نتایج یک مطالعه، آنتی بادی ها به دلیل ماهیت بسیار جهش یافته سویه اومیکرون در مقایسه با نوع دلتا، آن را به عنوان یک تهدید به رسمیت نمی شناسند. در حالی که مشخص است که عفونت‌های کووید آنتی‌بادی‌های طبیعی تولید می‌کنند، نتایج مطالعه محققان دانشکده پزشکی اینسبروک اتریش نشان داده است افرادی که واکسینه نشده‌اند اما قبلاً به نوع دلتا کووید مبتلا شده‌اند ممکن است محافظت بسیار کمی در برابر سویه اومیکرون جدید واکسن‌گریز داشته باشند. محققان برای اندازه گیری سطح آنتی بادی، خون افرادی را که مبتلا به دلتا شده بودند را با افراد مبتلا به سویه اومیکرون، مقایسه کردند. تنها یک نمونه از هفت نمونه، پروتئین‌های کافی برای مقابله با عفونت برای خنثی کردن اومیکرون تولید کرد. محققان اظهار کردند این نتیجه اساساً به این معنی است که آنتی‌بادی‌ها، اومیکرون را به دلیل ماهیت بسیار جهش‌یافته آن در مقایسه با نوع دلتا به‌عنوان یک تهدید به رسمیت نمی‌شناسند. برعکس، بازماندگان کووید که به طور کامل واکسینه شده بودند، توانایی بیشتری برای مبارزه با سویه اومیکرون نشان دادند که بیانگر آن است عفونت قبلی به تنهایی عملاً هیچ محافظتی در برابر ابتلاء به اومیکرون ندارد. در این گزارش آمده است که در مجموع بهترین نتایج در پنج نمونه گرفته شده از افرادی که هم از عفونت قبلی کووید جان سالم به در برده بودند و هم واکسن دریافت کرده بودند، به دست آمد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/10/06
تعداد بازدید: 255