ارتباط عفونت باکتریایی و کاهش کیفیت اسپرم

پژوهشگران با انجام یک مطالعه ارتباط بین عفونت باکتریایی و کیفیت اسپرم را مورد بررسی قرار دادند. 

 ناباروری مردان می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند نقص ایمنی، اختلالات ژنتیکی، دلایل التهابی، عفونت و ... باشد. التهاب دستگاه تناسلی می‌تواند به روش‌های مختلفی بر سیستم تناسلی مردان تاثیر بگذارد و به طور مستقیم و غیر مستقیم، اسپرم‌زایی و عملکرد اسپرم را با مشکل مواجه کند. عفونت؛ عامل اصلی ایجاد التهاب در دستگاه ادراری تناسلی مردان است. تا ۳۵ درصد از اختلالات ناباروری مردان با عفونت‌های دستگاه ادراری تناسلی مرتبط است و «باکتریوسپرمی» بی‌علامت یا وجود باکتری در مایع منی، می‌تواند یکی از دلایل ناباروری مردان باشد. به علاوه عفونت می‌تواند باعث افزایش گلبول‌های سفید یا لوکوسیت نیز در مایع منی شود. اگرچه عفونت‌های باکتریایی به عنوان یک علت احتمالی ناباروری مردان شناخته شده‌اند، اما نحوه تاثیر این عفونت‌ها بر کیفیت اسپرم، ایجاد مشکل در DNA اسپرم، بحث برانگیز است. بر همین اساس، پژوهشگران با انجام یک مطالعه شیوع باکتریوسپرمی و تاثیر آن را بر کیفیت مایع منی مردان بی‌علامت بررسی کردند و همچنین نوع باکتری ایجادکننده عفونت را نیز مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران برای انجام این تحقیق از ۱۷۲ مرد که به مرکز ناباروری مراجعه کرده بودند، مایع منی گرفتند و همچنین از یک گروه ۳۵ نفری از افراد بارور نیز به عنوان شاهد نمونه جمع‌آوری شد. نمونه‌ها از نظر ویژگی‌های مختلف اسپرم و وجود شکستگی در DNA اسپرم و نوع باکتری، بررسی شدند.
در نمونه ۶۰ نفر از ۱۷۲ بیمار بررسی‌شده، باکتری‌های بیماری‌زای مختلف بیماری‌زا وجود داشت و بیشترین فراوانی باکتری مربوط به باکتری  E. faecalis بود. همچنین گلبول سفید نیز در نمونه‌های آلوده به باکتری، به طور معنی‌داری بیشتر از نمونه‌های غیر آلوده بود. طبق این بررسی تعداد، تحرک و شکل ظاهری طبیعی اسپرم نیز در نمونه‌های آلوده به باکتری، به طور معنی‌دار کم‌تر از نمونه‌های غیر آلوده بود. همچنین شکستگی DNA اسپرم نیز در نمونه‌های آلوده به طور قابل توجهی بیشتر بود. پژوهشگران این مطالعه می‌گویند که یافته‌های این مطالعه با نتایج مطالعات قبلی در مورد تأثیر عفونت باکتریایی بر پارامترهای اسپرم مطابقت دارد. اگرچه بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که هیچ ارتباطی بین لکوسیتوسپرمی (وجود گلبول سفید در منی) و باکتریوسپرمی (وجود باکتری در منی) وجود ندارد؛ ولی نتایج این بررسی نشان داد که لکوسیتوسپرمی به طور قابل توجهی با باکتریوسپرمی مرتبط است. علاوه بر این، ارتباط متوسطی بین لکوسیتوسپرمی و ایجاد شکستگی در DNA اسپرم در مردان نابارور مشاهده شده است. با این حال، محققان عنوان می‌کنند که این مطالعه دارای برخی محدودیت‌ها مانند انتقال باکتری از پوست دست، وجود منفی کاذب، تعداد کم نمونه و ... بوده است. بنابراین بهتر است، مطالعات آینده با نمونه‌های بیشتر و مقادیر بالاتر مایع منی برای بررسی‌های بیشتر انجام شود . به گفته این محققان؛ ممکن است درمان عفونت باکتریایی و استفاده از آنتی بیوتیک مناسب، در دوره زمانی مناسب بتواند به حل مسئله ناباروری در مردان کمک کند و این موضوع باید در مطالعات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل


تاریخ انتشار : 1400/10/01
تعداد بازدید: 3896