سرعت تکثیر سویه اومیکرون ۷۰ برابر دلتا است

یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که اومیکرون ۷۰ برابر سریع تر از سویه دلتا در نای و ریه ها تکثیر می شود.

 نتایج مطالعه محققان دانشگاه هنگ گنگ نشان می‌دهد که سرعت انتقال پذیری سویه اومیکرون در مقایسه با سویه های قبلی کروناویروس به مراتب بیشتر است. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که عفونت اومیکرون در ریه‌ها در مقایسه با کروناویروس اصلی به شکل قابل توجهی کمتر است که همین مسئله می‌تواند نشانه شدت کمتر بیماری باشد. باوجودیکه سرعت تکثیر اومیکرون در مقایسه با سویه دلتا ۷۰ برابر بیشتر است اما یافته‌ها نشان می‌دهد رشد سویه جدید در بافت ریه ۱۰ برابر کُندتر است. دکتر «مایکل چان چی وای»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره اظهار کرد این نتایج باید با احتیاط تفسیر شود چراکه شدت بیماری تنها با میزان سرعت تکثیر ویروس تعیین نمی‌شود بلکه واکنش ایمنی بدن بیمار هم در این زمینه مهم است. هرچقدر تعداد بیشتری از افراد به عفونت مبتلا شوند، ویروس موجب بیماری شدیدتری می‌شود و در نتیجه نرخ مرگ و میرها افزایش می‌یابد. در این مطالعه، نمونه‌های بافت ریه بیماران در طول جراحی مورد بررسی قرار گرفت. محققان مشاهده کردند در طول ۲۴ ساعت، سویه اومیکرون حدود ۷۰ بار سریع‌تر از سویه اصلی و دلتا تکثیر شد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/30
تعداد بازدید: 252