کیت ایرانی تشخیص اُمیکرون توزیع شد

رئیس انستیتو پاستور ایران علیرضا بیگلری اظهار کرد کیت ویژه تشخیص اُمیکرون در انستیتو پاستور طراحی و در آزمایشگاه‌های کووید ۱۹ کشور توزیع شده است.

 امروز اولین مورد واریانت امیکرون به روش توالی یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت. با توجه به شیوع واریانت امیکرون در تعدادی از کشورهای جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد. رئیس انستیتو پاستور ایران افزود بعد از دریافت نمونه های مشکوک، کار توالی یابی انجام شد که امروز صبح اولین مورد واریانت امیکرون به روش توالی یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت. با توجه به تایید این موضوع امیدواریم که با رعایت شیوه نامه ها و تدوین سیاست های صحیح بتوانیم شاهد آن باشیم که با توجه به حجم بسیار خوب واکسیناسیونی که در کشور صورت گرفته است با این واریانت به صورت جدی مقابله خوبی شود. مهمترین نکته در بحث مقابله با واریانت امیکرون استفاده از ماسک بوده زیرا انتقال این واریانت بسیار بیشتر از موارد دیگر است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/29
تعداد بازدید: 213