کاهش مس در بدن ریسک سرطان سینه تهاجمی را کم می کند

بر اساس یک مطالعه جدید، کاهش سطح مس ممکن است تولید انرژی مورد نیاز برای سلول‌های سرطانی را برای انجام فرایندی موسوم به متاستاز در سایر قسمت‌های بدن کاهش دهد.

 به گفته محققان مرکز سرطان ویل کورنل نیویورک، کشف مکانیسم‌های اساسی در مورد اینکه چگونه کاهش مس ممکن است به کاهش متاستاز در سرطان سینه کمک کند، به طراحی آزمایش‌های بالینی آینده کمک می‌کند . محققان در یک کارآزمایی بالینی فاز دوم، مشاهده کردند زمانی که بیمارانی که سرطان سینه سه گانه منفی پرخطر (TNBC) داشتند با دارویی که سطح مس را کاهش می‌دهد تحت درمان قرار گرفتند، عود سرطان یا متاستاز سرطان در این افراد مدت زمان بیشتری بطول انجامید. دکتر ویوک میتال، یکی از نویسندگان ارشد، اظهار کرد یکی از ویژگی‌های مشخص TNBC این است که یک نوع بیماری بسیار تهاجمی با درمان دشوار و با نرخ بالای عود متاستاتیک و گزینه‌های درمانی کم است. حتی پس از جراحی و سایر درمان‌ها، میزان عود زیاد است، که معمولاً در اوایل بیماری اتفاق می‌افتد. در نتیجه، درمان‌های بهتری که به طور خاص بر روی این نوع سرطان متمرکز باشد، مورد نیاز است. بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی که در داخل سلول‌ها اتفاق می‌افتد به اتم‌های فلزی نیاز دارند. اگرچه آهن شاید بیشتر شناخته شده باشد، مس به عنوان یک بازیگر مهم ظاهر شده است. مس برای فرآیندی به نام فسفوریلاسیون اکسیداتیو (OXPHOS) مورد نیاز است که سلول‌ها از آن برای تولید انرژی در اندامک‌هایی به نام میتوکندری استفاده می‌کنند. دکتر میتال نشان داد که سلول‌های سرطانی متاستاتیک در TNBC دارای سطوح بالایی از مس داخل سلولی و سطوح بالای OXPHOS در مقایسه با سلول‌های غیرمتاستاتیک هستند. محققان این فرضیه را مطرح کردند که سلول‌های متاستاتیک ممکن است به انرژی زیادی نیاز داشته باشند تا به سایر قسمت‌های بدن گسترش یابند، از اینرو ممانعت از دسترسی به مس و در نتیجه قطع منبع انرژی آنها ممکن است راه خوبی برای جلوگیری از حرکت این سلول‌ها باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/29
تعداد بازدید: 334