ارتباط استفاده از ماسک با کاهش تعداد مرگ های کرونایی

طبق نتایج یک مطالعه بین المللی بزرگ قوانین استفاده الزامی از ماسک با کاهش مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ مرتبط است.

 این مطالعه شامل ۴۴ کشور با جمعیتی نزدیک به ۱ میلیارد نفر بود. با گذشت زمان، محققان دریافتند که افزایش مرگ و میر ناشی از کووید در کشورهایی که قوانین سرسختانه ماسک داشتند به طور قابل توجهی کُندتر از کشورهای بدون این قانون بوده است. دکتر سحر مُطلبی، محقق اصلی از دانشگاه لوند سوئد، اظهار کرد در حالی که چندین مطالعه قبل به تأثیر ماسک بر موارد ابتلاء به کووید 19 پرداخته اند، مطالعات کمتری بر روی اینکه آیا استفاده از ماسک ممکن است مرگ و میر ناشی از کووید 19را کاهش دهد متمرکز شده است، و هیچ مطالعه‌ای به بررسی داده‌ها در چندین کشور نپرداخته است. محققان کشورهای را مورد مطالعه قرار دادند که در بین ۵۰ کشور برتر شاخص توسعه سازمان ملل از لحاظ امید به زندگی، آموزش و استاندارد زندگی قرار داشتند. از بین کشورهای تحت مطالعه، ۲۷ کشور دارای قوانین استفاده از ماسک و ۱۷ کشور فاقد این قوانین بودند. بین ۱۵ فوریه و ۳۱ می ۲۰۲۰، در این کشورها مجموعاً ۲.۲ میلیون مرگ ثبت شد که شامل ۱.۲۵ میلیون در کشورهای بدون قانون ماسک و نزدیک به ۹۱۴ هزار نفر در کشورهای دارای این دستور بودند. به طور متوسط، در کشورهایی که دارای قانون استفاده از ماسک بودند، میانگین نرخ مرگ و میر ناشی از کووید ۴۸.۴۰ در هر میلیون نفر بود، در مقایسه با ۲۸۸.۵۴ در هر میلیون نفر در کشورهای بدون این دستور. به گفته محققان، با تداوم تأخیر در واکسیناسیون در سراسر جهان، ماسک‌ها همچنان ابزار مهمی برای پیشگیری هستند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/28
تعداد بازدید: 150