واکسن‌ کرونا تا حدی از مبتلایان به «میلوما» محافظت می‌کند

تحقیقات جدید نشان می دهد که واکسیناسیون کووید 19 از افراد مبتلا به مولتیپل میلوما نسبت به بازماندگان انواع سرطان محافظت بسیار کمتری می کند.

 دکتر «نیخیل مانشی»، نویسنده ارشد این مطالعه از مؤسسه سرطان دانا فاربر بوستون، اظهار کرد یافته‌ها تاکید دارد بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما حتی اگر واکسینه شده باشند، باز باید مراقب باشند، فاصله اجتماعی را جدی بگیرند و ماسک بزنند. مولتیپل میلوما سرطانی است که سلول‌های پلاسما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌های جدید حاصل تحقیقاتی است که اخیراً در آن میزان عفونت کووید در نزدیک به ۶۰ هزار بازمانده سرطان واکسینه شده و واکسینه نشده که در شش ماه گذشته درمان سرطان سیستمیک مانند شیمی‌درمانی یا ایمونوتراپی دریافت نکرده بودند، ارزیابی شد . مطالعه جدید ۸۱۸ فرد بزرگسال مبتلا به مولتیپل میلوما را که علیه کووید 19 واکسینه شده بودند با تعداد مساوی از بیماران واکسینه نشده که به سرطان خون نیز مبتلا بودند، مقایسه کرد. طی دو تا ۴۱ هفته پیگیری، اثربخشی واکسیناسیون در پیشگیری از عفونت بسیار متفاوت بود. پس از دو دوز، در بیماران میلوما ۵.۶ درصد بود. در حالیکه در بازماندگان سرطانی که تحت درمان نبودند ۸۵ درصد بود . این مطالعه نشان داد که اثربخشی واکسن حدود شش ماه پس از دوز دوم بیماران شروع به کاهش کرد. به گفته محققان، اثربخشی کمتر واکسیناسیون در بیماران میلوما احتمالاً به دلیل خود بیماری و درمان آن است چراکه هر دو می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند. مانشی در ادامه افزودما دریافتیم که در مقایسه با بیمارانی که در شش ماه گذشته تحت درمان قرار نگرفته بودند، میزان عفونت‌های اولیه ۲.۶ درصد بود. برای بیمارانی که در ۹۰ روز گذشته تحت درمان قرار گرفته‌اند، این تعداد به ۴ تا ۵ درصد می‌رسد و در بیمارانی که با داراتوموماب [عامل ایمونوتراپی] درمان شده‌اند، این تعداد ۹ درصد بوده است .

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/27
تعداد بازدید: 247