سویه امیکرون احتمال ابتلای مجدد به کرونا را افزایش می دهد

سویه امیکرون که جدیدترین نوع نگران کننده کروناویروس است، در سراسر جهان در حال گسترش است.

 یک مطالعه در آفریقای جنوبی نرخ بالایی از عفونت مجدد را در میان افرادی که قبلاً مبتلا به کووید 19 شده بودند، از ابتدای نوامبر نشان داده است. در این زمان بود که دانشمندان سویه امیکرون را در آنجا کشف کردند. این مشاهدات نشان می‌دهد که امیکرون می‌تواند از مصونیت در برابر عفونت قبلی بگریزد . نتایج یک مطالعه در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که احتمال ابتلاء به سویه امیکرون بیش از سه برابر بیشتر از سویه های قبلی کروناویروس است. این توانایی امیکرون برای فرار از مصونیت از عفونت قبلی ممکن است باعث گسترش سریع آن شود. برای این مطالعه، محققان به سرعت ۲,۷۹۶,۹۸۲ مورد تأیید شده کروناویروس را در آفریقای جنوبی تجزیه و تحلیل کردند. همه آنها برای اولین بار حداقل در مدت ۹۰ روز قبل از شناسایی امیکرون، مبتلا به کووید 19 شده بودند. این تیم تجزیه و تحلیل کرد که آیا تفاوت‌هایی در خطر عفونت مجدد در طول موج اول، دوم و سوم وجود دارد یا خیر. موج دوم تحت سلطه نوع بتا بود، موج سوم تحت سلطه نوع دلتا بود و کارشناسان فرض می‌کنند که نوع امیکرون از نوامبر ۲۰۲۱ بر عفونت‌های مجدد غالب بوده است. در بین این افراد، ۳۵,۶۷۰ نفر (۱.۳%) دارای دو مورد عفونت کووید 19 تأیید شده بودند.  اوج آلودگی مجدد در ژانویه و ژوئیه ۲۰۲۱ وجود داشت که با اوج موج‌های دو و سه در آفریقای جنوبی مطابقت داشت، همراه با افزایش آلودگی مجدد در نوامبر ۲۰۲۱، که با تشخیص نوع امیکرون در آنجا تطابق داشت. محققان پیشنهاد می‌کنند که این بدان معناست که امیکرون می‌تواند از مصونیت قبلی ناشی از ابتلاء به کووید 19فرار کند و فرد مجدداً به این بیماری مبتلا شود. آنها خواستار مطالعات آزمایشگاهی برای آزمایش این مورد هستند. این نتایج نشان می‌دهد که امیکرون نسبت به انواع دیگر آنقدر تغییر کرده است که ابتلاء به کووید 19 در گذشته نقش محافظتی در برابر آن ندارد. این یافته بسیار نگران‌کننده است زیرا نشان می‌دهد که هر مصونیتی که توسط کووید 19 قبلی ایجاد شده بود برای محافظت در برابر امیکرون کافی نیست.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/18
تعداد بازدید: 305