سرعت گسترش سویه اُمیکرون

طبق گزارش دانشمندان، به نظر می رسد سویه اُمیکرون با سرعتی دو برابر نوع دلتا گسترش می یابد که عمدتا ناشی از ترکیبی از مُسری بودن و توانایی فرار از دفاع ایمنی بدن است.

طبق گزارش دانشمندان، به نظر می رسد سویه اُمیکرون با سرعتی دو برابر نوع دلتا گسترش می یابد که عمدتا ناشی از ترکیبی از مُسری بودن و توانایی فرار از دفاع ایمنی بدن است. بر اساس یافته‌های تحلیلی اخیر، میزان تأثیر هر عامل در گسترش اُمیکرون هنوز مشخص نیست. کارل پیرسون، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده بهداشت و پزشکی لندن، اظهار کرد ما مطمئن نیستیم که ترکیب چه عواملی باعث گسترش این سویه می‌شود. با این حال محققان معتقدند شدت بیماری ناشی از سویه اُمیکرون پایین است. مطالعه اولیه یک شرکت در ماساچوست نشان داد که اُمیکرون دارای کد ژنتیکی مشترک با سرماخوردگی است که نشان می‌دهد این نوع ممکن است مسری‌تر باشد اما باعث بیماری با شدت کمتری شود. این مطالعه هنوز مورد بازبینی قرار نگرفته است و تجزیه و تحلیل بیشتری از این نوع مورد نیاز است. در مطالعه آفریقای جنوبی، محققان یک تجزیه و تحلیل ریاضی از گسترش اُمیکرون در آن کشور تا اواخر نوامبر انجام دادند و دریافتند که Rt، معیار سرعت انتشار یک ویروس، تقریباً ۲.۵ برابر بیشتر از سویه دلتا است. Rtهم با میزان مسری بودن یک ویروس و هم توانایی آن در فرار از سیستم ایمنی بدن تعیین می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که توانایی اُمیکرون برای فرار از مصونیت در برابر عفونت‌های قبلی و واکسن‌ها ممکن است مشابه باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/17
تعداد بازدید: 180