مردان بیشتر از زنان و کودکان کروناویروس را منتقل می‌کنند

یک بررسی درباره انتشار کووید-19 در اجراهای هنری در فضاهای دربسته نشان می‌دهد که مردان، بزرگسالان و آوازخوان‌ها بیشتر از دیگران ممکن است ذرات تنفسی ریز حاوی کروناویروس را در هوا پخش کنند.

یک بررسی درباره انتشار کووید-19 در اجراهای هنری در فضاهای دربسته نشان می‌دهد که مردان، بزرگسالان و آوازخوان‌ها بیشتر از دیگران ممکن است ذرات تنفسی ریز حاوی کروناویروس را در هوا پخش کنند. این بررسی در آمریکا که ماه‌ها طول کشید در اصل برای بازگشت ایمن افراد مشغول در بخش در هنرهای نمایشی به صحنه‌ها به دنبال پاندمی کرونا بود. هنرهای نمایشی و اجرایی از سطح آموزشی تا اجراهای حرفه‌ای یکی از حوزه‌های است که بیشترین آسیب‌ها از محدودیت‌ها مربوط به شیوع کرونا دیده‌اند. پژوهشگران دانشگاه ایالتی کلرادو در این بررسی می‌خواستند رابطه میان انتشار کرونا و هنرهای نمایشی و اجرایی را دریابند. بیش از ۷۵ فرد متفاوت در این بررسی شرکت کردند که عمدتا در محفظه‌های مورد استفاده برای آزمایش ذرات معلق در هوا یا «آئروسل»‌ها انجام شد. این افراد در سنین متفاوت بودند و مهارت‌های متفاوتی داشتند. از برخی از آنها خواسته شد که آوازهایی مانند «تولدت مبارک» را باره بخوانند. از دیگران خواسته شد تا آهنگ را با ساز اجرا کنند. یافته‌ها نشان داد که آواز خواندن یقینا بیشتر از حرف زدن باعث انتشار ذرات زیر تنفسی یا آئروسل می‌شود، همچنین مردان و بزرگسالان بیش از زنان و کودکان ذرات ریز معلق تنفسی را در هوا پخش می‌کردند که به گفته این پژوهشگران دلیل آن بزرگتر بودن ریه‌های مردان نسبت به زنان و بزرگسالان نسبت به کودکان است. همچنین این بررسی نشان داد که ویروس در میان افرادی که صداهای بلندتری صحبت می‌کنند، راحت‌تر پخش می‌شود. جان ولکنز، استاد بخش مهندسی مکانیک، یکی از این پژوهشگران می‌گوید: «حجم صدای شما یکی از شاخص‌های میزان انرژی است که شما به هوای درون حنجره‌تان وارد منتقل می‌کنید. این انرژی بیشتر باعث خروج بیشتر ذرات تنفسی از بدن شما می‌شود. همین ذرات ریز تنفسی هستند که حامل ویروس‌های کرونا هستند و افراد دیگر با استنشاق آنها آلوده می‌شوند.»این پژوهشگران می‌گویند فضاهای دربسته پرسروصدا مانند سالن‌های کنسرت یا ورزشگاه‌ها خطر بیشتری از لحاظ انتشار ویروس کرونا ایجاد می‌کنند. در مقابل فضاهای دربسته‌ای که کمتر سروصدا در آنها بلند می‌شود، نسبت به سالن‌های کنسرت که هزاران نفر از تماشاچیان در آنها در حال جیغ زدن یا آواز خواندن هستند، خطر کمتری دارند. این پژوهشگران در مرحله بعدی پژوهش خود به دنبال بررسی این موضوع هستند که نواختن کدام سازها بیشتر باعث انتشار ذرات تنفسی حاوی کروناویروس می‌شود. یک نتیجه‌گیری بر مبنای از یافته‌های این بررسی اهمیت وجود تهویه مناسب در مکان‌های دربسته‌ای که اجراهای هنری در آن‌ها انجام می‌شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/16
تعداد بازدید: 59