ابتلای همزمان سل و کرونا

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تشخیص اخیر بیماری سل می تواند احتمال مرگ فرد بر اثر کووید19 را افزایش دهد.

 محققان دپارتمان بهداشت کالیفرنیا دریافتند فردی که در عرض ۳۰ روز به هر دو بیماری سل و کووید مبتلا شده باشد، ۲۰ برابر بیشتر از فردی که فقط به کروناویروس مبتلا شده بود، در معرض خطر مرگ بود؛ همچنین در مقایسه با فردی که قبل از پاندمی به بیماری سل مبتلا شده بود، دو برابر بیشتر در معرض خطر مرگ بود. این یافته‌ها نشان میدهد افراد مبتلا به سل در طول پاندمی در معرض خطر بالا مرگ قرار دارند چراکه ریه‌هایشان به شدت تحت تأثیر بیماری قرار میگیرد. سل یک عفونت باکتریایی بالقوه ویرانگر است که میتواند باعث آسیب دائمی ریه‌ها شود و آنها را در معرض خطر بیشتری از ویروسی مانند کرونا قرار دهد. محققان داده‌های ۳.۴ میلیون کالیفرنیایی را که بین سپتامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۰ به سل یا کووید یا هر دو مبتلا بودند، بررسی کردند. شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. بزرگترین گروه، که ۹۹ درصد از شرکت کنندگان را تشکیل میداد، شامل افرادی بود که به کووید مبتلا شده بودند، و نه سل. گروه دوم، حدود ۶۰۰۰ نفر، شامل کسانی بودند که قبل از پاندمی به بیماری سل مبتلا شده بودند و سپس به کووید مبتلا شدند. گروه سوم ۹۱ نفری شامل افرادی بود که در فاصله ۱۲۰ روز، هم مبتلا به سل و هم کووید 19شده بودند. محققان مشاهده کردند افرادی که با تشخیص سل وارد دوره پاندمی شده بودند، ۱۰ درصد احتمال مرگ بر اثر کووید را داشتند. میزان مرگ و میر در افرادی که بین ۶۰ تا ۱۲۰ روز پس از ابتلاء به کووید، تشخیص سل را دریافت کردند، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. احتمال مرگ فردی که ظرف ۳۰ روز پس از تشخیص سل به کرونا ویروس مبتلا شد، حدود ۲۳ درصد بود، ۲۰ برابر بیشتر از یک درصد نرخ مرگ و میر جمعیت عمومی و دو برابر افرادی که با تشخیص سل وارد دوره پاندمی کووید شده بودند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/16
تعداد بازدید: 522