تأثیر داروی دیابت بر درمان نارسایی قلبی

دانشمندان به تازگی دریافتند داروی دیابت می‌تواند درمان نارسایی قلبی را متحول کند.

 بر اساس تحقیقات جدیدی که از سوی دانشگاه آنگلیای شرقی انگلستان صورت پذیرفته، دارویی که به طور معمول برای بیماران دیابتی استفاده می‌شد ، می‌تواند در درجه اول برای بیماران دارای نارسایی قلبی مفید باشد و درمان آن‌ها را متحول کند. بیشتر تحقیقات اولیه نشان داده بود (مهار کننده‌های سدیم گلوکز کوترانسپورتر دو) 2 SGLT می‌توانند به نیمی از بیماران قلبی کمک کند؛ یعنی آن دسته از بیمارانی که دچار کسر جهشی کاهش یافته  (eduction ejection fraction) هستند ؛ اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد این دارو می‌تواند برای همه بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از جمله آن‌هایی که دچار نوع دوم نارسایی قلبی به نام (کسر جهشی حفظ شده) هستند نیز مفید باشد. برای سال‌ها دارویی وجود نداشت که بتواند بیماران مبتلا به نوع دوم نارسایی قلبی – یعنی آن دسته از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده – را بهبود ببخشد. این نوع نارسایی قلبی پزشکان را نیز متحیر ساخته بود؛ چرا که هیچ دارویی اثر نمی‌کرد. حال دانشمندان دریافتند (مهار کننده‌های 2 SGLT) که قبلا برای بیماران دیابتی استفاده می‌شد، می‌تواند برای بیماران دارای نارسایی قلبی – حتی بیماران دارای نارسایی با کسر جهشی حفظ شده – نیز مفید باشد. گفتنی است نارسایی قلبی حالتی است که در آن قلب، خون را به خوبی پمپ نمی‌کند یا به خوبی از خون پر نمی‌شود و در نتیجه قلب از کار خود در حرکت دادن خون در بدن عقب می‌ماند. این حالت باعث علائمی مانند تنگی نفس و خستگی می‌شود.
نارسایی قلبی دو نوع است: ۱- نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته و ۲- نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده.
در نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته، قلب خیلی ضعیف است. وقتی عضله قلب پمپ می‌کند، خوب منقبض نمی‌شود. به این نوع نارسایی قلبی، نارسایی قلبی سیستولیک هم گفته می‌شود. اما در نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده، قلب خیلی سفت است. وقتی عضله قلب پمپ می‌کند، خوب استراحت نکرده (منبسط نشده) و از خون پر نمی‌شود. همچنین در نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده با وجود اینکه قلب به خوبی خون را پمپاژ می‌کند، اکسیژن برای تمام قسمت‌های بدن کافی نیست. به این نوع نارسایی قلبی، نارسایی دیاستولیک قلبی هم گفته می‌شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/16
تعداد بازدید: 1593