سویه جدید کرونا در فهرست جهش‌های نگران کننده

یک گروه از متخصصان (TAG-VE) به صورت دوره‌ای ویروس کرونا را رصد و پایش می‌کنند تا جهش‌های خاص و ترکیبی از جهش‌ها و نتیجه آن را مورد بررسی قرار دهند.

یک گروه از متخصصان (TAG-VE) به صورت دوره‌ای ویروس کرونا را رصد و پایش می‌کنند تا جهش‌های خاص و ترکیبی از جهش‌ها و نتیجه آن را مورد بررسی قرار دهند. در 26 نوامبر 2021 جلسه کمیته تخصصی رصد جهش‌های ویروس کرونا تشکیل شد. سویه B.1.1.529 اولین بار در ٢۴ نوامبر 2021از آفریقای جنوبی به WHO گزارش شد. وضعیت اپیدمیولوژیک در آفریقای جنوبی با سه موج کرونا در گزارش شده است که آخرین موج عمدتاً واریانت ویروس دلتا بود. در هفته‌های اخیر، همزمان با تشخیص نوع B.1.1.529، موارد عفونت‌ها به شدت افزایش یافته است. اولین عفونت تایید شده شناخته شده  B.1.1.529از نمونه جمع آوری شده در ۹ نوامبر 2021 بود. این سویه جدید دارای تعداد زیادی جهش است که برخی از آن‌ها نگران کننده هستند. شواهد اولیه حاکی از افزایش خطر ابتلا به عفونت مجدد است. تعداد موارد این نوع ویروس تقریباً در تمام استان‌های آفریقای جنوبی در حال افزایش است. مطالعات برای افزایش اطلاعات درباره این جهش ویروس در حال انجام است و TAG-VE به ارزیابی‌های خود ادامه خواهد داد. WHO یافته‌های جدید را در صورت لزوم با کشور‌های عضو و عموم مردم در میان خواهد گذاشت. بر اساس شواهد ارائه شده سازمان جهانی بهداشت جهش جدیدB.1.1.529 را در فهرست واریانت یا جهش‌های نگران کننده با نام اومیکرون ''Omicron'' قرار داد.

ربحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/09/06
تعداد بازدید: 305