استرس و تشدید بیماری کرون روده

یک ارتباط احتمالی بین استرس روانی و تشدید بیماری کرون روده توسط محققان دانشگاه مک مستر کانادا شناسایی شده است.

 محققان با استفاده از مدل موش‌های آزمایشگاهی دریافتند که هورمون‌های استرس سیستم ایمنی ذاتی را که به طور معمول از روده در برابر Enterobacteriaceae مهاجم، گروهی از باکتری‌ها از جمله E. coli که با بیماری کرون مرتبط است، محافظت می‌کند، سرکوب می‌نماید. کلید ایمنی ذاتی، سد محافظ سلول‌های اپیتلیال در روده است که به سیگنال‌های مولکولی سلول‌های ایمنی برای جلوگیری از ورود میکروب‌های مضر، ترمیم دیواره سلولی و ترشح مخاط متکی هستند. بدون عملکرد مناسب سلول‌های ایمنی، دیواره سلولی اپیتلیال می‌تواند شکسته شود و به میکروب‌های مرتبط با بیماری کرون اجازه حمله به روده و تشدید علائم را بدهد. برایان کومبز، نویسنده ارشد این مطالعه، اظهار کرد راهکار اصلی این است که استرس روانی توانایی بدن را برای مبارزه با باکتری‌های روده که ممکن است در بیماری کرون دخیل باشند، مختل می‌کند. ایمنی ذاتی برای محافظت از ما در برابر میکروب‌هایی که در روده نیستند، مانند باکتری‌های مضر طراحی شده است. هنگامی که سیستم ایمنی ذاتی ما به درستی کار می‌کند، از تکثیر باکتری‌های مضر جلوگیری می‌کند، اما زمانی که تجزیه می‌شود، دریچه‌ای برای پاتوژن ها ایجاد می‌کند تا در مکان‌هایی که معمولاً نمی‌توانند و باعث بیماری می‌شوند، تکثیر یابند به گفته کومبز، حذف هورمون‌های استرس در مدل‌های موش باعث بازیابی عملکرد مناسب سلول‌های ایمنی و سلول‌های اپیتلیال شده و تهاجم میکروب‌های مضر را متوقف می‌کند. در حالی که این کشف می‌تواند منجر به درمان‌های جدیدی برای بیماری کرون شود، کومبز تأکید می‌کند که این یافته‌ها هنوز در مرحله پیش بالینی هستند و باید اقدامات بیشتری انجام شود. بیماری کرون یک بیماری التهابی است که باعث التهاب، زخم و اسکار در دستگاه گوارش می‌شود. در حالی که علت اصلی آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما به گفته محققان، بیماران مبتلا به این بیماری اغلب یک میکروبیوم روده تغییر یافته دارند که تحت تسلط Enterobacteriaceae نظیر E. coli است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/30
تعداد بازدید: 542