زنان جوان آسیایی در معرض افزایش ریسک فشارخون بالا

 بر اساس تحقیقات جدید، زنان جوان آسیایی مبتلا به دیابت، چاقی یا سندرم تخمدان پلی کیستیک ممکن است بیشتر از همسالان خود فاقد این مشکلات، در معرض فشارخون بالا باشند.

 بر اساس تحقیقات جدید، زنان جوان آسیایی مبتلا به دیابت، چاقی یا سندرم تخمدان پلی کیستیک ممکن است بیشتر از همسالان خود فاقد این مشکلات، در معرض فشارخون بالا باشند. در مطالعه جدید، محققان قومیت‌های مختلف آسیایی را برای ارتباط بین فشارخون بالا و بیماری‌های مرتبط مانند دیابت، چاقی و سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی کردند. آنها داده‌های الکترونیکی ۱۹۲۵۸ چینی، ۲۳۲۱۳ فیلیپینی و ۱۹۱۰۸ زن اهل آسیای جنوبی را در رده سنی ۲۱ تا ۴۴ سال بررسی کردند. یافته‌ها سندرم تخمدان پلی کیستیک، چاقی و دیابت را با شیوع بالاتر فشار خون در زنان آسیایی از هر سه قومیت مرتبط دانست. نتایج نشان داد در میان فیلیپینی‌های مبتلا به دیابت، ۳۹ درصد فشار خون بالا داشتند، درحالیکه ۲۵ درصد از زنان چینی و ۱۸ درصد از زنان آسیای جنوبی مبتلا به دیابت دارای فشارخون بالا بودند. در مقایسه، میزان فشار خون بالا در صورت عدم ابتلاء به دیابت و دو عارضه دیگر برای فیلیپینی‌ها ۴ درصد، برای زنان چینی ۱ درصد و برای زنان آسیای جنوبی ۱ درصد بود. دکتر جری لیو، عضو تیم تحقیق، اظهار کرد نتیجه گیری در مورد اینکه چرا برخی از زنان با این شرایط دارای نرخ بالاتر فشار خون هستند، دشوار است. محققان دریافتند فیلیپینی‌ها ۲.۶ برابر بیشتر از زنان چینی در معرض فشار خون بالا هستند. احتمال تعدیل فشار خون برای زنان آسیای جنوبی در مقایسه با زنان چینی کمی کمتر بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/20
تعداد بازدید: 203