مصرف قهوه و سلامت کلیه ها

غذاها و نوشیدنی ها ممکن است اثرات مهمی بر سلامت کلیه داشته باشند، اما مکانیسم های بیولوژیکی احتمالی درگیر در این مسئله اغلب نامشخص هستند.

 تحقیقات جدید چندین متابولیت در خون را شناسایی می‌کند که سطح آنها با مصرف قهوه تغییر می‌کند و ممکن است بر خطر ابتلاء به بیماری مزمن کلیوی تأثیر بگذارد. محققان در این مطالعه ۳۷۲ متابولیت خون را در ۳۸۱۱ شرکت کننده بررسی کردند. آنها دریافتند که ۴۱ متابولیت با مصرف قهوه مرتبط بود. تیم تحقیق این متابولیت ها را در ۱۰۴۳ بزرگسال دیگر در یک مطالعه مربوط به قلب، تجزیه و تحلیل کرد و پی برد ۲۰ متابولیت از ۴۱ متابولیت نیز با مصرف قهوه در این گروه مرتبط است. محققان پی بردند میزان بالاتر ۳ مورد از این متابولیت های مرتبط با قهوه به طور قابل توجهی با خطرات بالاتر ابتلاء به بیماری مزمن کلیوی مرتبط است: گلیکوشنودوکسی کولات، سولفات O-متیل کاتکول و ۳- متیل کاتکول سولفات. گلیکوشنودوکسی کولات، یک لیپید که در متابولیسم اسید صفراوی اولیه نقش دارد، ممکن است بر اثرات مفید مصرف قهوه بر سلامت کلیه تأثیر گذارد. سولفات O-متیل کاتکول و ۳- متیل کاتکول سولفات که در متابولیسم بنزوات نگهدارنده نقش دارند، ممکن است نمایانگر جنبه‌های مضر قهوه بر روی کلیه‌ها باشند. دکتر کیسی ریبولز، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده جان هاپکینز مریلند، در این باره اظهار کرد مجموعه بزرگی از شواهد علمی نشان داده است که مصرف مقدار متوسط قهوه با یک رژیم غذایی سالم سازگار است. ما توانستیم یک متابولیت را شناسایی کنیم که این نظریه را تأیید می‌کند. اما دو متابولیت دیگر در ارتباط با قهوه وجود داشت که به طور شگفت انگیزی با خطر بالاتر ابتلاء به بیماری مزمن کلیوی مرتبط بودند. این ترکیبات با سیگار کشیدن هم مرتبط بودند، که ممکن است توضیح دهنده ارتباط این ترکیبات با خطر بالاتر بیماری کلیوی باشند. در تحقیقات بیشتر در مورد رابطه قهوه-کلیه، این متابولیت ها ممکن است به فرآیندهایی اشاره کنند که برای پیشگیری از بیماری کلیوی از طریق اصلاح رژیم غذایی مؤثر باشند. محققان معتقدند ادغام این نوع داده‌ها باید درک بهتری از نقش قهوه و سایر عوامل رژیم غذایی در ایجاد بیماری مزمن کلیوی یا سایر بیماری‌ها ارائه دهد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/16
تعداد بازدید: 257