تاثیر ژن بر شدت کرونا در بیماران جوان

نتایج مطالعات یک تیم بین‌المللی از محققان حاکی از تاثیر ژن بر شدت کرونا در بیماران جوان است.

 یک تیم بین‌المللی از محققان پنج ژن را جدا کرده‌اند که در جوانان مبتلا به علائم شدید کووید-19 فعال‌تر از افراد دارای علائم کمتر شدید هستند. این گروه در مقاله خود که در مجله Science Translational Medicine منتشر شده است، تجزیه و تحلیل ژنتیکی خود را از افراد جوان آلوده که هیچ فاکتور موثری برای این بیماری ندارند، توصیف می‌کنند. برخی از جوانان سالم، علیرغم اینکه هیچ بیماری زمینه‌ای ظاهری ندارند، هنوز علائم بسیار جدی کووید را دارند. چرا این اتفاق می‌افتد یک راز باقی مانده است. در این تلاش جدید، محققان یک سرنخ احتمالی پیدا کردند،  ژن‌هایی که به نظر می‌رسد در صورت فعال شدن، توانایی بدن برای مبارزه با بیماری را کاهش می‌دهند. این کار شامل جمع‌آوری نمونه‌های پلاسما از ۷۲ بیمار جوان بستری در بیمارستان بود که ۴۷ نفر از آن‌ها بدحال بودند. هیچ یک از نمونه‌گیری‌شده‌ها هیچ شرایط زمینه‌ای نداشتند که بتواند علائم آن‌ها را توضیح دهد. این تیم همچنین از ۲۲ جوان آلوده که علائم کمی داشتند یا هیچ علائمی نداشتند، نمونه‌هایی را جمع‌آوری کردند تا به عنوان گروه کنترل استفاده شوند. محققان در ابتدا تاکید کردند بیمارانی که بیشترین بیماری را داشتند نیز از افزایش التهاب و انعقاد رنج می‌بردند؛ آن‌ها سپس توالی یابی کل ژنوم را روی نمونه‌ها به همراه توالی یابی RNA، پروتئومیکس سلولی، پروفایل سیتوکین و ایمونوفنوتایپ انجام دادند. آن‌ها همچنین از یک برنامه یادگیری ماشینی برای شناسایی الگو‌ها در ژن‌ها استفاده کردند. تجزیه و تحلیل آن‌ها پنج ژن را نشان داد که در بیماران با علائم شدید فعال‌تر بودند. یکی از آنها، ADAM9، شایع‌ترین آن‌ها بود. این تیم دریافت که وقتی ADAM9 در بافت ریه انسان در شرایط آزمایشگاهی مسدود شد، ویروس در تکثیر خود کارآیی کمتری داشت. محققان پیشنهاد می‌کنند که هر پنج ژنی که شناسایی کردند باید عمیق‌تر مورد مطالعه قرار گیرند، به ویژه ADAM9. انجام این کار می‌تواند منجر به درمان‌هایی برای غیرفعال کردن فعالیت این ژن‌ها شود و با انجام این کار، علائم کووید-19 را کاهش دهد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/12
تعداد بازدید: 381