اختلال شناختی در بازماندگان کووید ۱۹

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مشکلات شناختی تا ماه‌ها پس از ابتلای فرد به کووید۱۹ ادامه می‌یابد.

 عارضه اختلال شناختی موسوم به «مه مغزی» مشکلی است که به طور گسترده پس از ابتلاء به کووید ۱۹ گزارش شده است. محققان در تحقیق جدید خود به مشکلاتی در رابطه با حافظه، توجه و پردازش فکر تا چندین ماه بعد در بازماندگان کووید ۱۹ پی بردند. دکتر ژاکلین بکر، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آیسان نیویورک، اظهار کرد یکی از نقاط قوت اصلی مطالعه ما این بود که معیارهای شناختی قابل اعتماد و معتبری داشتیم. در این مطالعه، عملکرد شناختی ۷۴۰ نفر که بین آوریل ۲۰۲۰ تا می ۲۰۲۱ از بیماری کووید ۱۹ بهبود یافته بودند، ارزیابی شد. تمامی این افراد تحت درمان بیمارستانی به صورت سرپایی یا بستری در بیمارستان قرار گرفته بودند. محققان از اقدامات عصب روانشناختی معتبری برای بررسی میزان توجه، حافظه فعال، سرعت پردازش، عملکرد اجرایی، رمزگذاری حافظه، یادآوری حافظه و تشخیص استفاده کردند. در ارزیابی، ۲۴ درصد از شرکت کنندگان در یادگیری اطلاعات جدید، به نام رمزگذاری حافظه، مشکل داشتند. یادآوری حافظه، که به بازیابی اطلاعات از قبل آموخته شده اشاره دارد، در ۲۳ درصد از شرکت کنندگان دچار اختلال شده بود و زمان صرف شده برای تکمیل یک کار ذهنی یا سرعت پردازش در ۱۸ درصد کُندتر بود. محققان اثرات قابل توجهی را در افرادی که در بیمارستان بستری شده بودند نسبت به افرادی که به صورت سرپایی یا در بخش اورژانس تحت درمان قرار گرفتند، مشاهده کردند. در مقایسه با بیماران سرپایی، افراد بستری در بیمارستان ۲.۸ برابر بیشتر در معرض مشکلات توجه و ۲.۳ برابر بیشتر در معرض مشکلات رمزگذاری حافظه بودند. آنها همچنین ۱.۸ برابر بیشتر احتمال داشت که مشکلاتی در عملکرد اجرایی داشته باشند، که می‌تواند بر سایر زمینه‌های عملکرد شناختی مانند حافظه تأثیر بگذارد. این نتایج یافته‌های یک مطالعه قبلی را تأیید می‌کند که نشان می‌دهد شدت بیماری ممکن است یک عامل تأثیرگذار در بروز اختلال شناختی باشد. این مطالعه تقریباً ۸ ماه پس از تشخیص کووید ۱۹، اختلال شناختی را در افراد نشان داد. دکتر بکر اظهار کرد اگرچه پیش از این اختلالات شناختی در افراد مسن به دنبال عفونت‌های ویروسی و مراقبت‌های ویژه رخ داده است، اما بروز این اختلال در نمونه نسبتاً جوان، عجیب بود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/09
تعداد بازدید: 351