واکسن کرونا در مبتلایان به سرطان خون

نتایج یک مطالعه جدید گزارش می‌دهد که واکسن‌های کووید برای برخی از بیماران سرطانی محافظت اندکی ایجاد می‌کنند.

 بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی از بریتانیا، تقریباً ۳ نفر از ۵ بیمار مبتلا به سرطان خون پس از دریافت دو دوز واکسن کووید نتوانستند در برابر کووید واکنش ایمنی ایجاد کنند. محققان افزودند افراد مبتلا به تومورهای جامد نیز در مقایسه با افراد سالم، پاسخ ضعیف‌تری به واکسیناسیون کووید داشتند. دکتر ویلیام شافنر در این باره اظهار کرد مطالعه جدید به ما نشان می‌دهد که افراد مبتلا به تومورهای جامد و همچنین سرطان خون به واکسن‌ها و به ویژه واکسن کووید واکنش مطلوبی نشان نمی‌دهند. اگرچه ما سعی می‌کنیم تا با دوز سوم واکسن این واکنش را در آنها تقویت نمائیم، اما نباید خیلی زیاد انتظار داشت، و همچنین انتظارات بیماران هم نباید زیاد باشد. برای این کارآزمایی، دکتر شیبا ارشاد، سرپرست تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، و تیم تحقیقش واکسن را به ۱۵۹ نفر، که ۱۲۸ نفر از آنها بیماران سرطانی بودند، تزریق کردند. سپس واکنش ایمنی شأن را پیگیری کردند. محققان دریافتند که تنها ۳۶ درصد از بیماران مبتلا به سرطان خون پس از واکسیناسیون کامل به کووید واکنش ایمنی می‌دهند، در حالیکه این رقم در بیماران مبتلا به سرطان جامد ۷۸ درصد و شرکت کنندگان سالم ۸۸ درصد بود. اولین دوز واکسن به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان جامد خوب عمل نکرد و تنها ۳۸ درصد آنها به کووید پاسخ ایمنی دادند. اما دوز دوم که در ۳ یا ۱۲ هفته بعد تزریق شد، محافظت را افزایش داد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/08
تعداد بازدید: 624