مسمومیت‌های دارویی خطرناک اند

اول تا هفتم آبان ماه هفته پیشگیری از مسمومیت ها نامگذاری شده که این هفته فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی در مورد عوارض و آسیب های این موضوع است.

مسمومیت مجموعه‌ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده‌ای بیگانه که به آن سم گفته می‌شود بروز می‌کند. جذب ماده سمی می‌تواند از راه‌های استنشاق نوعی گاز، بخار، دود یا گرد و غبار، دستگاه گوارشی(خوردن یا آشامیدن)، تماس پوستی(از طریق انتشار از اپی‌درم یا عبور از زخم یا سوختگی)، تزریق در خون صورت گیرد. مسمویت‌های غذایی اغلب در اثر تکثیر میکروب‌ها یا زهرآزاد شده از آنها (همچون بوتولیسم) یا جذب مواد غیرخوراکی (همچون برخی از قارچ‌ها) ظاهر می‌شوند. علت مسمومیت‌های دارویی نیز مصرف داروی نامناسب و یا جذب بیش از حد آن است.
مسمومیت‌های دارویی براثر مصرف دزهای بالا علاوه بر آسیب‌ها، می‌توانند کشنده هم باشند، به عبارتی برخی مسمومیت‌ها می‌توانند سبب ایست قلبی شده و جان فرد را بگیرند. اول تا هفتم آبان ماه هفته پیشگیری از مسمومیت ها نامگذاری شده که این هفته فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی در مورد عوارض و آسیب های این موضوع است. دکتر عبدالکریم پژومند استاد گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت مسمومیت برخی داروها مانند قلبی و روان پزشکی، بسیار خطرناک است. قطعا مسمومیت های دارویی می تواند کشنده هم باشد این موضوع می تواند آسیب جدی وارد کند و سبب فوت افراد شود. این موضوع در کودکان و بزرگسالان تفاوتی ندارد و هر کسی مبتلا مسمومیت های دارویی شود، می تواند دچار عوارض بسیار جدی شود. هر چند برخی داروها مانند آرام بخش ها مسمومیت های خفیف تری ایجاد می کنند، اما باید به شدت از این موضوع دوری کرد.وی اظهار کرد مسمومیت براثر داروهای مسکن، ضد افسردگی، خواب آور، قلبی و آرام بخش و حتی قرص برنج، شایع تر هستند. مصرف بی رویه و خودسرانه داروها می تواند زمینه مسمومیت دارویی را در افراد ایجاد کند. هم مصرف دارو در کشور زیاد است و هم سخت گیری قانع کننده ای برای در اختیار گذاشتن دارو به مردم وجود ندارد، در نتیجه در اغلب خانه مقدار زیادی دارو وجود دارد، لذا افراد همواره در معرض این آسیب هستند. داروها را در محیط امنی یا در ظروف مخصوص و تا حد امکان در بسته های خود نگهداری شوند تا در دسترس کودکان قرار نگیرند. برخی داروها مانند قلبی یا قرص آهن مادران باردار از رنگ های وسوسه انگیزی برای کودکان برخوردار هستند و به همین دلیل باید آنها از دسترس کودکان خارج کرد. برای پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها در کودکان باید داروها را در محل امنی نگهداری کرد، حتما در مقابل کودکان دارو را مصرف نکنیم و نگذاریم آنان با ظروف داروها بازی کنند. والدین باید به کودکان خود هشدار دهند که داروها خطرناک هستند و از دست زدن و بازی کردن با آنها خودداری کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/08/03
تعداد بازدید: 3976