هشدار به والدین مخالف واکسیناسیون کودکان

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ممانعت والدین از تزریق واکسن کرونا به کودکان را تفکر نادرستی تلقی کرد.

 واکسنی که به کودکان تزریق می شود همان واکسن ساخت کمپانی سینوفارم است که تغییراتی در ساختار آن ایجاد شده، این واکسن در واقع همان واکسن سینوفارم مخصوص بزرگسالان است که با کمی تغییرات به لحاظ تغییر در میزان غلظت برای کودکان استفاده می شود. وی اثر بخشی واکسن سینوفارم در برابر کرونا برای کودکان را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرداین واکسن برای کودکان کاملاً ایمن بوده و عوارض آن دقیقاً همان عارضه های معمول است که از سایر واکسن ها انتظار می رود. درد در محل تزریق، تب خفیف و یا بدن درد را عارضه طبیعی اغلب واکسن ها ذکر کرد . واکسنی که برای کودکان تزریق خواهد شد واکسن ایمن و کاملاً اثربخش است. جلوگیری از استفاده از واکسن کرونا ظلمی در حق کودکان محسوب می شود چرا که واکسیناسیون کودکان و دانش آموزان از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. استفاده از آموزش های حضوری برای رشد و تعالی کودکان را ضروری است .کودکان نیاز دارند در محیط های واقعی و حضور و همچنین در تعامل با همسالان آموزش های لازم را دریافت کنند. کودکان می تواند به عنوان کانون های اساسی انتقال ویروس کرونا عمل کنند، واکسیناسیون کودکان و دانش آموزان علیه کووید ۱۹ اهمیت دارد . کودکان توانایی رعایت دقیق و بی کم و کاست پروتکل های بهداشتی را ندارند بنابراین از این منظر نیز واکسیناسیون دانش آموزان و کودکان نیز بر علیه کرونا مورد توجه است.پوشش حداکثری واکسیناسیون علیه کووید راهکار اساسی قطع زنجیره این بیماری است .برای اینکه به ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون دست یابیم، حتماً باید کودکان و نوجوانان خود را در برابر کرونا واکسینه کنیم و با توجه به اینکه اکنون واکسن هایی در سطح جهان وجود دارد که می تواند برای تزریق به کودکان مورد استفاده قرار گیرد، ما می توانیم با تزریق این واکسن ها به کودکان و نوجوانان خود، تا حد امکان در مدت زمان کمتری به ایمنی جمعی در برابر کرونا دست یابیم. نمی توان گفت که با واکسیناسیون کامل کودکان و نوجوانان در برابر کرونا، خطر ابتلای دانش آموزان به این بیماری بعد از بازگشایی حضوری مدارس به صفر می رسد، ولی ما هرچقدر سطح واکسیناسیون جامعه را افزایش دهیم و به کودکان و نوجوانان خودمان واکسن کرونا تزریق کنیم، امکان چرخش ویروس در جامعه را کمتر کرده ایم و بنابراین واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در سطح جهان می تواند نقش مهمی در تبدیل کرونا از یک بیماری همه گیر جهانی به یک بیماری واگیر شایع در برخی مناطق داشته باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوزی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/07/11
تعداد بازدید: 561