دوز اضافی واکسن کووید ۱۹ برای دیالیزی ها

مطالعات نشان می دهد واکنش آنتی بادی به واکسیناسیون که برای محافظت در برابر بیماری کووید ۱۹ طراحی شده است، به مرور زمان در بیماران دیالیزی کاهش می یابد.

 مطالعه محققان مرکز پزشکی تافتس بوستون بر روی بیش از ۱۵۰۰ نفر نشان داد که غلظت آنتی بادی علیه کروناویروس در شش ماه اول پس از واکسیناسیون کامل به سرعت کاهش یافت. کارولین هسو، سرپرست تیم تحقیق در این باره اظهار کرد دوزهای اضافی واکسن کووید ۱۹ باید برای این جمعیت آسیب پذیر در نظر گرفته شود. واکسن‌های کووید ۱۹ در جلوگیری از مرگ و میر و بیماری‌های جدی در عموم مردم اثربخشی بالایی از خود نشان داده اند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تداوم واکنش ایمنی ناشی از واکسن در بین افراد آسیب پذیر، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا را بر آن داشت تا دوز سوم را برای بیماران دارای نقص ایمنی توصیه کند. محققان در این مطالعه، داده‌های مربوط به ۱۸۹۸ بیمار دیالیزی را که به طورکامل در برابر کووید ۱۹ واکسینه شده بودند را مورد برسی قرار دادند. غلظت آنتی بادی‌های ایمونوگلوبولین G (IgG) علیه دامنه اتصال دهنده-گیرنده پروتئین سنبله‌ای کروناویروس به صورت ماهانه اندازه گیری شد و در طول زمان با سابقه قبلی ابتلاء به کووید ۱۹ و نوع واکسن دریافتی دنبال شد. محققان مشاهده کردند #غلظت IgG با گذشت زمان پس از واکسیناسیون کاهش یافت. از اینرو محققان تاکید دارند که دوزهای اضافی واکسن باید برای این جمعیت آسیب پذیر در نظر گرفته شود.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبولوزی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/07/03
تعداد بازدید: 216