واکسن کووید ۱۹ خطر سقط جنین را افزایش نمی دهد

بر اساس یک مطالعه جدید، زنان بارداری که حداقل یک دوز واکسن کووید ۱۹ دریافت کرده اند، نسبت به همتایان واکسینه نشده خود در معرض سقط جنین نیستند.

 محققان دانشگاه ییل آمریکا در این مطالعه، ۱۰۵,۴۴۶ زن را از دسامبر ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار دادند. از بین این تعداد، ۱۳,۱۶۰ زن دچار سقط جنین شدند و ۹۲,۲۸۶ زن بارداری شأن ادامه یافت.  در بین این زنان، ۱۴.۳ درصد حداقل یک دوز از واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده بودند. محققان زنان را بین هفته ششم تا ۱۹ بارداری مورد بررسی قرار دادند و "تاریخ شاخص" را آخرین روز از دوره نظارت چهار هفته‌ای مشخص کردند. آنها دریافتند زنانی که واکسن کووید ۱۹ دریافت کرده بودند، ۲۸ روز قبل از تاریخ شاخص در ۸ درصد از حاملگی‌های ادامه دار و ۸.۶ درصد سقط جنین بوده است. همچنین، نسبت زنان ۳۵ تا ۴۹ ساله دچار سقط جنین بیشتر از #حاملگی‌های جاری در آن گروه سنی بود (۳۸.۷ درصد در مقابل ۲۲.۳ درصد). این بدین معناست که ریسک سقط جنین در زنان دریافت کننده واکسن کووید ۱۹ بیشتر نیست. بعلاوه، سقط جنین از ۹.۸ درصد در افراد ۲۰ تا ۲۹ ساله تا ۲۸.۸ درصد در افراد ۴۰ ساله و بالاتر متغیر است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد زنان هنگام بارداری در سن ۳۵ سالگی یا بیشتر در معرض سقط جنین هستند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/25
تعداد بازدید: 239