روشی جدید برای درمان سرطان

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود موفق به کشف روش جدیدی شدند که می‌تواند به شناسایی و از بین بردن سلول‌های سرطانی کمک کند.

دانشمندان کالج دانشگاهی لندن و موسسه فرانسیس کریک در انگلستان روش جدیدی را توسعه داده‌اند که به کمک آن میتوان تعداد سلول‌های T (سلول‌های ایمنی) در یک #تومور سرطانی را به سرعت شمارش کرد، این روش به پیش بینی پاسخ بیمار به درمان #سرطان کمک می‌کند.  فراوانی سلول‌های T به پیش بینی پاسخ بیمار به ایمونوتراپی کمک می‌کند، بنابراین محققان امیدوارند این روش جدید بتواند درمان‌های خاص و مؤثرتری برای سرطان ایجاد کند. به عنوان بخشی از پروژه TRACERx، که توسط تحقیقات سرطان بریتانیا تأمین می‌شود، دانشمندان داده‌های توالی DNA از تومور‌های سرطانی بیماران را تجزیه و تحلیل کردند تا ببینند آیا می‌توانند کسر سلول T را تشخیص دهند یا خیر. دکتر نیکلاس مک گرانهان از موسسه سرطان UCL و نویسنده این تحقیق، توضیح داد که توالی یابی DNA اغلب بر روی تومور‌های بیماران سرطانی انجام می‌شود تا آن‌ها را طبقه بندی کرده و نحوه پیشرفت سرطان را درک کنند. تخمین سلول‌های ایمنی که برای کنترل سرطان‌ها مهم هستند، بر بقای بیمار تأثیر می‌گذارد و درمان را هدایت می‌کند. همچنین بیان کرد هدف ما این بود که بتوانیم روش جدیدی را برای حاشیه نویسی سلول‌های ایمنی به طور مستقیم از توالی DNA، بدون نیاز به داده‌های بیشتر، توسعه دهیم.  تعیین توالی DNA به دانشمندان اجازه می‌دهد تا تاریخچه و چگونگی تکامل تومور‌ها را ببینند. در این تحقیق، دانشمندان روشی برای محاسبه سطوح تاریخی سلول‌های T ایجاد کردند؛ به گونه‌ای که آن‌ها مجدداً مونتاژ یا تغییر می‌کنند و ابزار‌هایی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و به آن‌ها اجازه می‌دهد حمله مهاجمان را شناسایی کنند. به طور خاص، دانشمندان یک  سیگنال از دست دادن تقسیم سلول TREC پیدا کردند و با ثبت این موضوع، توانستند تعداد سلول‌های T موجود در تومور را به طور دقیق تخمین بزنند. در سال‌های اخیر، مهارکننده‌های بازرسی (IPCs)، نوعی ایمونوتراپی، به عنوان یک درمان انقلابی برای بسیاری از انواع سرطان ظهور کرده است. ICPها با مسدود کردن پروتئین‌هایی به نام نقاط بازرسی که توسط لنفوسیت‌های T ساخته می‌شوند، عمل می‌کنند. این نقاط بازرسی از قوی شدن پاسخ‌های ایمنی جلوگیری می‌کند، زیرا گاهی اوقات می‌تواند لنفوسیت‌های T از کشتن سلول‌های سرطانی جلوگیری کند. هنگامی که این ایستگاه‌های بازرسی مسدود شوند، سلول‌های T بهتر می‌توانند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. یکی از نشانگر‌های زیستی نشان داد که پیش بینی موفقیت بالقوه ایمونوتراپی تعداد سلول‌های T موجود است و هرچه تعداد سلول‌های T در دسترس IPCها بیشتر باشد، سلول‌های سرطانی بیشتری از بین می‌روند. دکتر روبرت بنتام محقق اصلی در موسسه سرطان UCL اظهار کرد تعیین میزان نفوذ سلول T به طور مستقیم از توالی DNA قدرت پیش بینی بیشتری برای پاسخ بیمار به درمان بدون نیاز به داده‌های اضافی فراهم می‌کند. در واقع، فرایندی که توسعه داده ایم می‌تواند بدون زمان یا هزینه اضافی، فراتر از توالی استاندارد DNA انجام شود. ابزار ما همچنین امکان بررسی بیشتر سیستم #ایمنی نه فقط در مورد سرطان را فراهم می‌کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوزی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/23
تعداد بازدید: 739