وخیم تر شدن علائم بیماری آسم در شب ها

 مطالعات نشان می دهد بیش از ۷۵ درصد از افراد مبتلا به آسم گزارش می دهند که شدت آسم شان در شب تشدید شده و وخیم تر می شود.

 مطالعات نشان می دهد بیش از ۷۵ درصد از افراد مبتلا به آسم گزارش می دهند که شدت آسم شان در شب تشدید شده و وخیم تر می شود. به گفته محققان، بسیاری از عوامل رفتاری و محیطی از جمله ورزش، دمای هوا، حالت بدن و محیط خواب، بر شدت آسم تأثیرگذار است. محققان دانشگاه اورگن آمریکا در مطالعه‌ای به بررسی نقش ریتم شبانه روزی داخلی بر بروز این مشکل پرداختند. ریتم شبانه روزی از یک راهنما مرکزی در مغز (هسته سوپراکیاسماتیک) و "ساعت" در سراسر بدن تشکیل شده است و برای هماهنگی عملکردهای بدن و پیش بینی نیازهای محیطی و رفتاری روزانه بسیار مهم است. فرانک شیر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره اظهار کرد این یکی از اولین مطالعاتی است که به دقت تأثیر ریتم شبانه روزی بدن را از سایر عوامل رفتاری و محیطی، از جمله خواب، تفکیک کرده است.همچنین ادامه داد ما مشاهده کردیم افرادی که وخیم‌ترین نوع آسم را دارند، به طور کلی کسانی هستند که از بیشترین کاهش ناشی از ریتم شبانه روزی در عملکرد ریه رنج می‌برند و همچنین بیشترین تغییرات ناشی از رفتارها، از جمله خواب را دارند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/17
تعداد بازدید: 505