راهنمای تفسیر آزمایش خون ( CBC)

CBC نام کامل: Complete Blood Countشمارش کامل سلول‌های خونی، مهم‌ترین نوع آزمایش خون محسوب می‌شود.

تست CBC
CBC نام کامل:  Complete Blood Countشمارش کامل سلول‌های خونی، مهم‌ترین نوع آزمایش خون محسوب می‌شود. این آزمایش می‌تواند وضعیت کلی سلامتی شما را نشان دهد؛ علاوه بر این، آزمایش CBC می‌تواند در تشخیص بیماری‌هایی مانند کم خونی، انواع عارضه ها و مشکلاد حاد خونی، بیماری‌های عفونی و حملات ویروسی به پزشک کمک کند.
آزمایش شمارش کامل خون شامل فاکتورهایی است که در جدول زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید:

علامت اختصاری

 
RBC :   شمارش گلبول‌های قرمز موجود در خون


WBC :   شمارش گلبول‌های سفید موجود در خون


HGB :   تعیین مقدار پروتئین حامل اکسیژن موجود در خون


Hematocrit :   تعیین درصد کلی خون شما که متشکل از گلبول‌های قرمز است


MCV :   میانگین اندازه گلبول‌های قرمز خون


MCH :   میزان هموگلوبین موجود در سلول‌های قرمز خون


MCHC  :  میزان غلظت هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز خون


RDW :   میزان تغییر در اندازه سلول‌های قرمز خون


MPV  : میانگین حجم پلاکت‌ها


PDW  :  عرض توزیع پلاکت‌ها

تفسیر RBC
RBC مخفف عبارت “Red Blood Cells” بوده و برای اندازه گیری تعداد گلبول‌های قرمز موجود در خون در نظر گرفته می‌شود. گلبول‌ها یا سلول‌های قرمز خون وظیفه انتقال اکسیژن به نقاط مختلف بدن را بر عهده دارند.

تفسیر WBC
WBC مخفف عبارت “White Blood Cells” بوده و برای شمارش کامل گلبول‌های سفید موجود در خون اندازه گیری می‌شود. همانطور که می‌دانید، سلول‌ها یا گلبول‌های سفید، در سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عفونت‌ها و ویروس‌ها نقش دارند

تفسیر HGB
HGBمخفف کلمه Hemoglobin یا هموگلوبین است و برای تعیین مقدار پروتئین حامل اکسیژن موجود در خون اندازه گیری می‌شود. این فاکتور البته به نوعی به تعداد گلبول‌های قرمز خون نیز اشاره می‌کند.(زیرا وظیفه انتقال اکسیژن بر عهده گلبول‌های قرمز است).

تفسیر Hematocrit یا HCT
هماتوکریت به درصد کلی خون شما را که متشکل از گلبول‌های قرمز است، اشاره دارد. این فاکتور نیز ارتباط نزدیکی با RGB دارد. زیرا به نوعی با گلبول‌های قرمر خون سر و کار دارد.
این فاکتور به ۴ علامت اختصاری زیر تقسیم بندی می‌شود:

MCV

MCH

MCHC

RDW

تفسیر MPV
MPV مخفف عبارت “mean platelet volume” بوده و به معنی حجم متوسط پلاکت‌ها در خون اشاره دارد. پلاکت‌های یکی از اجزای اصلی خون محسوب می‌شوند که در لخته شدن آن، نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/14
تعداد بازدید: 394