کاهش آمار فوتی و بستری های ناشی از کرونا در میان سالمندان

میزان بستری و مرگ و میر سالمندان واکسینه شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز کاهش پیدا کرده است.

 میزان بستری و مرگ و میر سالمندان واکسینه شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز کاهش پیدا کرده است.علیرضا زالی ظهار کرد در حال حاضر خوشبختانه یکی از گروه های سنی که طی دو هفته متوالی میزان مرگ و میر و بستری‌هایشان در بیمارستان ها و مراکز درمانی سیر نزولی داشته است گروه های سنی ۷۰ به بالاست که علت این اتفاق خوب انجام دو دز تلقیح واکسن در میان این افراد و اثر بخشی واکسیناسیون در ایران است. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده متوسط میزان بستری افراد بالای ۶۵ سال در حدود ۸۰ درصد بود که با انجام عمل واکسیناسیون این آمار در حال حاضر به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس آمارها معدل مرگ و‌ میر افراد بالای ۷۰ سال و به نوعی سالمندان جامعه در سال گذشته حدود ۲۷ درصد بود که با انجام تلقیح واکسن در میان این گروه سنی، میزان مرگ و میر به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. مطالعات نشان می دهد که در دو سر طیف در بین گروهای سنی سالمندان و به خصوص افراد بالای ۷۰ سال، واکسیناسیون موثر بوده است و سالمندانی که واکسن را دریافت کرده‌اند شانس ابتلا و مرگ و میرشان کاهش پیدا کرده است. میزان بستری افراد و به خصوص سالمندان واکسینه شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز کاهش پیدا کرده است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوؤی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/10
تعداد بازدید: 220