تست های تشخیصی کووید 19

انجام تست‌های تشخیصی مهمترین نقش را در فرایند تشخیص بیماری و میزان آلودگی بدن فرد مورد نظر دارد که آزمایشگاه‌ها و تست‌های تشخیص نقش محوری و اساسی را  ایفا می‌کنند

انجام تست‌های تشخیصی مهمترین نقش را در فرایند تشخیص بیماری و میزان آلودگی بدن فرد مورد نظر دارد که آزمایشگاه‌ها و تست‌های تشخیص نقش محوری و اساسی را  ایفا می‌کنند. آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مسئولیت مهمی در خصوص بررسی و نمایان کردن وضعیت داخلی بدن افراد دارند تا به این وسیله و روش، مسیر درمان فرد بیمار را تسهیل و هموار کنند که در دوران شیوع کرونا امری بسیار برجسته است. در خصوص انجام آزمایش پس سی آر، این روش  بر اساس تشخیص مولکولی بنا شده و جزء آزمایش‌های مرجع و تاییدی تشخیص کووید 19 قرار دارند و از ویژگی صددرصدی برخوردارند.
*قدرت تشخیصی 60 تا 70 درصدی تست PCR
این روش، حساسیت تشخیصی حدودا 60 تا 70 درصد دارد؛ این به مفهوم این است که اگر از 100 نفر افراد مبتلا به کرونا که دارای علامت هستند از حلق و بینی نمونه برداری کنیم، حدود 60 تا 70 درصد اینها به عنوان مبتلا مشخص می‌شوند.روشی است که از نظر تشخیصی محدودیت‌هایی دارد که مهمترین آنها زمان نمونه برداری و نحوه نمونه برداری است، اما به هر صورت تنها آزمایشی است که در دنیا به شکل گسترده برای تشخیص و غربالگری  و ردیابی تماس افراد مبتلا استفاده می‌شود. آزمایشات پی سی آر به این مفهوم است که مقادیر کمی از ویروس را که در ناحیه حلق وجود دارد؛ با نمونه برداری که از حلق انجام می‌شود و در فرآیند انجام آزمایش به تعداد زیادی تکثیر می‌شود و قابلیت شناسایی پیدا می‌کند؛ این یکی از ویژگی‌های این روش است که می‌توانیم مقادیر کمی از ژن ویروسی را پیدا کرده و با تکثیر آنها ویروس را تشخیص دهیم و موارد مثبت را با آن پیدا کنیم. این تستها عمدتا تست‌هایی هستند که بر مبنای روش‌های ایمونولوژی ( واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی) طراحی شده‌اند؛ به این مفهوم که آنتی بادی‌های مونوکلونال را که علیه ویروس تهیه شده‌اند را در وسائل تشخیصی تعبیه می‌کنند و نمونه بیمار را با آن مجاور می‌کنند؛ اگر آنتی ژن ویروسی در نمونه و به مقدار کافی وجود داشته باشد نتیجه مثبت خواهد شد که با مشاهده یک خط که در ناحیه تست ایجاد می‌شود و مقایسه آن با ناحیه کنترل، مشخص می‌شود که این فرد به کرونا مبتلا هست یا خیر. این آزمایش سریع است و از زمانی که نمونه گیری می‌شود تا آماده شدن نتایج زمان کوتاهی در حدود 30 دقیقه طول می‌کشد و در شرایطی که برای تصمیم گیری بالینی در افراد علامت دار و یا در ردیابی تماس با افرادی که با بیماران تماس نزدیک داشته‌اند، می‌تواند مفید باشد البته استفاده از این روش محدودیت‌های خیلی زیادی دارد و زمان نمونه برداری مثل تست پی سی آر خیلی مهم است؛ به طوری که اگر قبل از شروع علائم باشد احتمال منفی بودن آن خیلی زیاد است؛ بعد از یک هفته تا 10 روز بعد از شروع علائم نیز ممکن است جواب منفی کاذب ایجاد کند. اما مشکل دیگری که در این تست‌های رپید وجود دارد به غیر از بحث نمونه برداری، مربوط به این است که میزان بار ویروسی در ناحیه حلق بیمار تا چه مقدار باشد. هر چقدر مقدار این بار ویروسی  بیشتر باشد با روش‌های سریع می‌توان آنها را شناسایی کرد؛ به خاطر همین توصیه می‌شود حتما این آزمایش در مواقعی استفاده شود که شیوع بیماری در جمعیت بالا باشد و برای افرادی استفاده شود که علامتدار هستند و در زمان مناسب نمونه برداری شود.
*کیت داخلی و خارجی تفاوتی ندارد.
در خصوص استفاده از کیت داخلی و خارجی نیز خوشبختانه پژوهشگران  ما در شرکت‌های دانش بنیان توانسته اند خط تولید کیت‌های تشخیص مولکولی و حتی کیت‌های سریع آنتی ژن کووید را در کشور راه اندازی کنند؛ به نحوی که هم اکنون در چند شرکت تولیدی داخلی این کیت ها تولید می شود و وارد بازار مصرف شده و نیاز آزمایشگاهها و مراکز بر طرف شده است.
*کیت‌های فعلی دلتا را تشخیص می‌دهند.
در مورد اپیدیمی سویه دلتا، همانطور که می‌دانید هم اکنون این سویه به سویه غالب در بسیاری کشورها از جمله ایران تبدیل شده، با این حال مشکلی را برای تشخیص کرونا در مدیریت بیماری بوجود نیآورده؛  آن چیزی که برای نظام سلامت و مقابله با بیماری مهم است اینکه بتوانیم ویروس عامل بیماری که ویروس کووید 19 است را  خارج از اینکه چه سویه‌ای عامل آن است ، شناسایی کنیم و این موضوع به لحاظ تشخیصی با تمام کیت‌های داخلی و خارجی قابل انجام است.  در این زمینه باید توجه کرد که همه این کیتها، از روش‌های تشخیص مولکولی استفاده می‌کنند و ژن‌هایی که مورد شناسایی قرار می‌دهند در تمام این سویه‌ها یکسان است؛

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/09
تعداد بازدید: 523