علت «قارچ سیاه»

بیماری قارچ سیاه بیماری است که از قبل نیز وجود داشته و علت آن تضعیف سیستم ایمنی بدن است و مختص کرونا نیست.

بیماری قارچ سیاه بیماری است که از قبل نیز وجود داشته و علت آن تضعیف سیستم ایمنی بدن است و مختص کرونا نیست.سید علی جواد موسوی، استاد بیمارهای ریوی بیان داشت بیماری قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست و علت بروز آن قارچی بنام«موکورمیستس»بوده و این بیماری از قبل نیز وجود داشته است. وی ادامه داد‌ این بیماری هر زمان که سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف شود حمله می‌کند.در بیماری کرونا نیز به علت اینکه سیستم ایمنی بدن تضعیف می‌شود ممکن است این بیماری تشدید شود.موسوی با اشاره به شیوع این بیماری در افراد دیابتی و دارای بیماری‌های زمینه‌ای اظهار کرد ‌در بیماران دیابتی سینوس ها را بیشتر در گیر می‌کند  و اگر تشخیص داده نشود، ریه را نیز درگیر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این بیماری دارویی ضد قارچ دارد و نگرانی از بابت دارو وجود ندارد، ابراز داشت چون شیوع کرونا زیاد شده است در اثر ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن این بیماری نیز در برخی افراد بروز می‌کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/08
تعداد بازدید: 761