رابطه ی شیر مادر و عفونت نوزاد

باکتری GBS عامل شایع عفونت های خونی، مننژیت و مرده زایی در نوزادان است.

باکتری GBS عامل شایع عفونت های خونی، مننژیت و مرده زایی در نوزادان است. اگرچه عفونت های GBS اغلب با آنتی بیوتیک ها قابل درمان یا پیشگیری هستند، اما باکتری ها به شدت مقاوم می شوند. محققان دریافتند که قند موجود در شیر مادر می‌تواند از عفونت‌های استرپتوکوک گروه B موسوم به GBS در سلول‌ها و بافت‌های انسان و موش‌ها پیشگیری کند. محققان دانشگاه وندربیلت آمریکا می‌گویند که الیگوساکاریدهای شیر انسانی (HMOs) یا رشته‌های کوتاه مولکول‌های قند فراوان در شیر مادر می‌تواند جایگزین آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت در نوزادان و بزرگسالان شود. ربکا مور، سرپرست تیم تحقیق، بیان کرد آزمایش های ما قبلاً نشان داده است که مخلوط HMOs جدا شده از شیر چندین مادر اهدا کننده مختلف دارای فعالیت ضدمیکروبی و ضد بیوفیلمی علیه GBS است. وی در ادامه اظهار کرد ما می‌خواستیم از این مطالعات آزمایشگاهی به این موضوع برسیم که آیا HMO می‌تواند از عفونت در سلول‌ها و بافت‌های بدست آمده از یک زن باردار جلوگیری کند. به گفته وی ما متوجه شدیم که HMO ها می‌توانند رشد باکتریایی را در ماکروفاژها و غشاها به طور کامل مهار کنند. به مادر بارداری که تست GBS آن مثبت است، معمولاً در طول زایمان آنتی بیوتیک های داخل وریدی تجویز می‌شود تا از عفونت‌های اولیه که در هفته اول عمر نوزاد رخ می‌دهد جلوگیری شود. جالب است که میزان عفونت‌های دیررس که از یک هفته تا سه ماه پس از تولد اتفاق می‌افتد در نوزادانی که از شیرخشک تغذیه می‌کنند در مقایسه با نوزادانی که از شیرمادر تغذیه می‌کنند بیشتر است، که نشان می‌دهد عوامل موجود در شیر مادر می‌تواند در برابر GBS نقش حفاظتی داشته باشد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/06
تعداد بازدید: 3241