ارتباط داروی استاتین و کاهش انرژی و افزایش خستگی

طی تحقیقاتی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استاتین‌ها می‌توانند خستگی را افزایش داده و سبب کاهش انرژی شوند.

طی تحقیقاتی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استاتین‌ها می‌توانند خستگی را افزایش داده و سبب کاهش انرژی شوند.محققان دریافتند که استاتین‌ها هم با کاهش سطح انرژی و هم با افزایش خستگی همراه هستند. به گفته این افراد، هیچ دارویی بدون عوارض جانبی بالقوه نیست، و خستگی و عدم تحمل ناشی از اثرات جانبی گزارش شده توسط بیماران دریافت کننده استاتین است. عوارض جانبی استاتین ها، به ویژه تأثیر آن بر ورزش، در ماه‌های اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
استاتین‌ها گروهی از دارو‌ها هستند که می‌توانند سطح کلسترول بد (LDL) را در خون کاهش دهند. در یک مطالعه بالینی تصادفی، محققان دانشگاه کالیفرنیا، ۱۰۱۶ بیمار را که به آن‌ها استاتین با دوز پایین یا دارونما داده شده بود مورد بررسی قرار دادند. شش ماه پس از شروع مصرف استاتین توسط بیماران، محققان از آن‌ها پرسیدند که آیا تغییری در حالت اولیه آن‌ها ایجاد شده است یا خیر؛ تغییرات آن‌ها در مقیاس پنج رتبه‌ای از بسیار کمتر تا بسیار بیشتر ارزیابی شد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/06/04
تعداد بازدید: 541