مقاومت سلول‌های سرطانی در برابر سیستم ایمنی

سلول‌های ایمنی بدن علیرغم توانایی زیاد برای شناسایی سلول‌های خطرناک گاهی نمی‌توانند سلول‌های سرطانی را نابود کنند، اکنون راز این ناتوانی کشف شده است.

 به نقل از نیواطلس، سلول‌های ایمنی بدن قادر به مقابله با انواع عوامل بیماری‌زا هستند و برای این کار با پروتئین‌ها و آنزیم‌های مختلف به سلول‌های بیماری‌زا حمله کرده و غشای محافظ آنها را جدا کرده و این سلول‌ها را بی دفاع می‌کنند.
دانشمندان در شگفت بودند که چرا در جریان این فرایند غشای محافظ خود سلول‌های ایمنی آسیب نمی‌بیند. حالا مشخص شده علت این مساله وجود یک سپر حفاظتی از جنس چربی در سلول‌های ایمنی است که در جریان حمله به سلول‌های بیماری‌زا منفجر می‌شود.
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد برخی انواع سلول‌های سرطانی هم دارای این سپر حفاظتی از جنس چربی هستند و همین مساله بر مقاومت آنها در برابر حملات سلول‌های ایمنی می‌افزاید. محققان امیدوارند پژوهش علمی در این زمینه در دانشگاه کلمبیا به یافتن راه‌هایی برای شکست دادن سلول‌های سرطانی منجر شود.
این چربی حفاظتی لیپید نام دارد و تا پیش از شناسایی آن تصور می‌شد برخی پروتئین‌ها کار حفاظت از سلول‌های ایمنی را بر عهده دارند. اما حالا مشخص شده این تصور درست نبوده است. سلول‌های ایمنی در زمان آماده سازی برای حمله مواد کشنده را به لبه‌های بیرونی خود منتقل می‌کنند و در این مرحله غشای چربی متراکم آنها نیز از هم باز شده و با محتوای سلول ایمنی ترکیب می‌شود و به عنوان یک تقویت کننده کلیدی عمل می‌کند. انفجار این ترکیب چربی هم باعث نفوذ مواد نابودگر به درون سلول‌های بیماری‌زا و هم جلوگیری از آسیب دیدن خود سلول‌های ایمنی می‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/05/21
تعداد بازدید: 260