کارآزمایی بالینی داروها برای درمان کرونا

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد کارآزمایی بالینی بر روی ۳ دارو جهت درمانِ بیماران کرونایی شروع می شود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد کارآزمایی بالینی بر روی ۳ دارو جهت درمانِ بیماران کرونایی شروع می شود. به گزارش پایگاه خبری « ان اچ کی » ژاپن، سازمان جهانی بهداشت کارآزمایی بالینی ۳ دارو را برای بیمارانِ به شدت بدحالِ کرونای با داروهای «آرتسونات» دارویی برای مالاریا، «ایماتینیب» دارویی برای درمان برخی سرطان ها از جمله سرطان خون و «اینفلیکسی ماب» دارویی برای بیماران مبتلا به کرون روده آغاز می کند.  گفتنی است این آزمایش ها در بیش از ۶۰۰ بیمارستان و در ۵۲ کشور جهان انجام خواهد شد.
ماه گذشته این سازمان داروهای روماتیسم مفصلی ( روماتوئید آرتریت ) به نام  « آکتمرا »  که به « توسیلی زوماب » نیز شناخته می شود و « ساریلوماب » داروی مشابه با آن و همچنین « دگزامتازون » از گروه داروهای استروئیدی را برای درمان بیماران کرونایی توصیه کرده بود. بدیهی است تمامی داروها تنها نقشِ درمانی دارند و کارآزمایی بالینی آن برای درمان بیماران کرونایی آغازشده است.

تاریخ انتشار : 1400/05/21
تعداد بازدید: 325